Dette er prosjekter som vi tror kan gjøre en forskjell i hverdagen og bety mye for veldig mange mennesker. Ikke minst takket være alle de frivillige rundt om i organisasjonene.

Frivilligheten går foran i helsearbeidet, gjennom å identifisere hvor innsats trengs mest. De frivillige helse- og rehabiliteringsorganisasjonene tar ansvar for å bygge kunnskap og stimulere innovative krefter i samfunnet. Vi er stolte eiere av Extra-spillet som gir oss mulighet til å fordele dette overskuddet til de beste ideene i organisasjonene.

Se den totale oversikten over prosjekter som mottar pengestøtte fra Stiftelsen Dam i 2015 (pdf)

Tall og fakta om Extra-tildelingen 2015 (pdf)