Det er enighet mellom KUD, Norsk Tipping og Stiftelsen Dam om hensiktsmessigheten i en overføring av Extra-spillet til Norsk Tippings spillportefølje, mot at helseformålene får en fast, årlig andel av Norsk Tippings samlede overskudd. Andre overskuddsmottakere, som Norges idrettsforbund, Røde Kors og LNU har uttrykt sin støtte til en slik transaksjon.

Stiftelsen Dam er landets største pengeutdelende stiftelse til frivilligheten. Overskuddet fra Extra realiserer frivillig helsearbeid over hele landet, prosjekter som ellers ikke ville ha sett dagens lys. Stiftelsen gir kun prosjektstøtte, noe vi tror bidrar til at våre søkere strekker seg litt ekstra for å finne frem til de aller beste ideene.

Ved starten av nittitallet drev flere av helseorganisasjonene egne spill i konkurranse med Norsk Tipping. Helsespillet Extra ble lansert i 1996 som et samarbeid mellom helseformålene og Norsk Tipping. Hensikten var å skaffe helseformålene inntekt fra et ansvarlig, TV-sendt spill, samtidig som myndighetene ønsket å unngå konkurransen på spillmarkedet. Siden lanseringen har Extra blitt markedsført som et spill hvis overskudd tilfaller helse- og rehabiliteringsprosjekt i Norge.

Oppsummering

Stiftelsen Dam eier og fordeler overskuddet fra Extra-spillet, hjemlet i spilltillatelse gitt av Kulturdepartementet. De frivillige helseorganisasjonene har i alle år betalt alle kostnader knyttet til utvikling av spillkonseptet, markedsadgang og alle kostnader knyttet til driften av spillet.

Helseformålene har siden oppstarten av Extra-spillet betalt en markedsavgift til Norsk Tipping, i tillegg til å dekke alle kostnadene knyttet til å drifte spillet. Størrelsen på denne avgiften har siden 2005 vært 27,5 prosent av Extras overskudd, noe som i 2014 utgjorde 93 mill kr. Helseorganisasjonene er det eneste formålet som betaler slik avgift.

Både KUD og Stiftelsen Dam er enige om at helseformålenes fremtidige andel av Norsk Tippings overskudd skal beregnes ut fra det overskuddet som Extra-spillet genererer i dag. En slik nullsummodell gjør at Stiftelsen Dam i framtiden får ut det man bringer inn i regnestykket. Det er imidlertid uenighet om hva man definerer som Extras overskudd.

Kulturdepartementet mener overskuddet fra Extra-spillet bidrar med 6,4% av det totale overskuddet fra Norsk Tippings spill som fordeles i pengespilloven (ekskl Grasrotandelen), mens Stiftelsen Dam mener dette tallet er 9,0%.

Differansen mellom KUDs og Stiftelsen Dams forslag, utgjøres i sin helhet av markedsavgiften. Spørsmålet er derfor hvorvidt helseformålene skal fortsette å betale en slik avgift, også etter de har gitt fra seg eierskapet til spillet.

I høringssvaret vil Stiftelsen Dam først gå gjennom bakgrunnen for Extra-spillet og sammensetningen av kostnadene. Deretter vil ulike aspekter knyttet til politiske, juridiske og økonomiske betraktninger gjennomgås. Til slutt tillater vi oss å skissere en alternativ løsning til den politiske behandlingen i Stortinget.

Les hele høringssvaret her (pdf).

Les på regjeringen.no: Høring – endring av pengespilloven § 10 – andel av Norsk Tippings overskudd til Stiftelsen Dam