De tre stifter-organisasjonene, Kreftforeningen, Norges Blindeforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen, ble hedret for sitt arbeid med å opprette stiftelsen, da det tirsdag ble vedtatt at de tre ikke lenger skal ha faste plasser i Stiftelsen Dams styre. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Tirsdag 8. desember ble det avholdt ekstraordinært medlemsmøte i Stiftelsen Dam. Bakgrunnen er stortingsproposisjon 13 L (2015-2016) om overføring av Extra-spillet til Norsk Tipping.

Stortingsproposisjonen, som ble lagt fram i november, skal være en styrking av enerettsmodellen, der Extra-spillet som i dag eies av stiftelsens 30 medlemsorganisasjoner, overføres til Norsk Tipping. I forslaget ligger det at stiftelsen skal få en prosentandel av overskuddet til Norsk Tipping.

Prosentsatsen i forslaget er lavere enn det både stiftelsen og medlemsorganisasjonene mener er riktig, og på det ekstraordinære medlemsmøtet tirsdag, vedtok et enstemmig årsmøte å gi sin fulle støtte til at styret fortsetter arbeidet med å heve helseformålenes andel av tippemidlene.

I forbindelse med den foreslåtte lovendringen ble det også vedtatt nye vedtekter i Stiftelsen Dam. Blant disse er at de tre stifter-organisasjonene, Norges Blindeforbund, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Kreftforeningen, ikke lenger skal ha faste plasser i styret, men derimot være valgbare.

Som takk for det arbeidet de tre organisasjonen har hatt, ble det vedtatt at disse skal få 100.000 kroner hver. Pengene skal, i tråd med stiftelsens vedtekter, gis til et allerede eksisterende prosjekt i regi av hver av organisasjonene. Som et synlig symbol fikk de tre også hvert sitt eksemplar av Gullegget.

Under det ekstraordinære årsmøtet fikk Stiftelsen Dam også sitt 31. medlem. Les mer om det her!

LES MER OM DEN FORESLÅTTE LOVENDRINGEN UNDER: