Disse spreke damene har hatt stort utbytte av varmtvannstrening. Nå kan tilbudet utvides. Foto: Norsk Revmatikerforbund

Øvre og Nedre Revmatikerforening jobber aktivt for å forbedre tilbudet for de med muskel- og skjelettsykdommer i begge kommuner. Takket være prosjektmidler fra Ekspress-ordningen, har de kunnet lage et tilbud om varmtvannstrening til revmtikere i begge kommuner.

Hensikten er å forbedre helsesituasjonen til kronikere og de med midlertidig nedsatt funksjonsevne, og prosjektet har så langt vært en stor suksess.

Målgruppen er yrkesaktive, som risikerer stort sykefravær på grunn av sin diagnose. Trening i varmtvann er særlig nyttig for grupper med muskel- og skjelettsykdommer, og er derfor et viktig tilbud både i et samfunnsperspektiv og ikke minst for den enkelte.

Som en forsinket julegave fikk prosjektet tildelt 25.000 kroner i Extra-trekningen på Nrk 29. desember. Pengene skal brukes til å utvide tilbudet ytterligere, slik at alle som har behov for et slikt tilbud får mulighet til å delta.

Vi gratulerer og ønsker lykke til videre!

Faksimile: norsk-tipping.no