Folkestien i Østby er allerede svært populær. Like før jul vant prosjektet 25.000 kroner til ytterligere oppgradering av stien. Foto: Østby helselag

Det var i Extra-trekningen på Nrk 22. desember, at Nasjonalforeningen for folkehelsen ved Østby helselag, ble den heldige vinneren av Ekspress-midler.

Helselaget har nemlig sørget for å utbedre idrettslagets lysløype til helårsbruk, til glede for alle innbyggere i Østby-området. Løypa, som har fått navnet Folkestien, er nå belagt med subusgrus, for å bli mest mulig universelt utformet.

I traséen er det også satt ut benker, to gapahuker og et toalett, og man kan velge mellom fire ulike lengder på tur.

Her får alle alders- og funksjonsgrupper en skjermet turopplevelse med god tilrettelegging. Det har gått med hundrevis av dugnadstimer til prosjektet, men allerede da det åpnet i fjor høst ble løypa svært populær-

Nå kan Østby helselag glede seg over 25.000 blanke kroner, som de vil bruke til å utvide traséen ytterligere, slik at befolkningen får et enda større tilbud til fysisk aktivitet.

Vi gratulerer, og ønsker riktig god tur til alle i Østby-området!

Faksimile: norsk-tipping.no