Ekspress er en ordning for de 31 medlemsorganisasjonene til Stiftelsen Dam. Gjennom to søknadsrunder per år, deles det ut totalt ti millioner kroner, som fordeles til mindre prosjekter.

Prosjektene som støttes gjennom Ekspress skal gå til lokale aktviteter, og et mål er å stimulere til mest mulig frivillighet. Man kan søke om støtte på mellom 5.000 og 30.000 kroner gjennom ordningen.

Tirsdag 15. mars klokka 15 stenger søknadsrunden for årets første Ekspress-runde.

Her kan du søke om midler til Ekspress, men merk at det kun er prosjekter i regi av medlemsorganisasjonene som kan søke.

Les mer om retningslinjene for Ekspress her.