Generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Synne Lerhol, presenterte organisasjonen under Stiftelsen Dams årsmøte, før styreleder Bjørnar Allgot kunne gratulerer henne med enstemmig vedtak for opptak som medlemsorganisasjon. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

– Vi ønsker Unge funksjonshemmede hjertelig velkomne som medlem, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

For på årsmøtet sist onsdag, kunne han glede seg over at stiftelsen fikk sin 32. medlemsorganisasjon. Det betyr at «familien» har økt med totalt fire medlemmer i løpet av det siste året.

– Det viser at helsefrivilligheten samler seg i Stiftelsen Dam, som jo er frivillighetens egen stiftelse. Vi ser fram til å bli bedre kjent med Unge Funksjonshemmede og håper på mange gode søknader fra denne viktige gruppa, sier Lillehagen.

På årsmøtet deltok generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Synne Lerhol, og hun presenterte organisasjonen før årsmøtet sa enstemmig ja til å ta dem opp som nytt medlem i stiftelsen.

Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge, og ble stiftet i 1980. Totalt har organisasjonen 35 medlemsorganisasjoner som organiserer rundt 25.000 nedlemmer.

Målet til organisasjonen er å sikre deltakelse og samfunsmessig likestilling for ungdom med funksjonshemninger og kronisk sykdom.