Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam. Foto: Yann Aker

Fra og med 2016 er Stiftelsen Dam en ordinær overskuddsmottaker av midler fra Norsk Tipping, og med det reguleres stiftelsens inntekter over statsbudsjettet, som ble lagt fram torsdag 6. oktober.

Og dette gir grunn til glede for helse- og rehabiliteringsorganisasjonene. For med et økt overskudd for Norsk Tipping, så viser prognosene i Statsbudsjettet at det blir mer penger til Stiftelsen Dams formål enn i 2015.

– Lovende

– Dette ser svært lovende ut, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, og legger til:

– Vi fikk 231 millioner til fordeling fra Norsk Tipping i 2015, og det ligger an til at dette tallet blir betydelig høyere neste år. Det betyr at helse- og rehabiliteringsorganisasjonene kan realisere enda flere av de gode prosjektene og bidra til en bedre helse for alle i Norge.

Stiftelsen Dam har delt ut midler til helseprosjekter og -forskning siden 1996. Gjennom solide tildelingsordninger, der et uavhengig fagutvalg avgjør hvilke prosjekter som skal få støtte, bidrar lite administrasjon og streng kontroll med prosjektstøtten, til at mest mulig penger går til kunnskapsbygging, frivillighet, likepersonarbeid og tiltak nærmest mulig brukerne.

– Det er gledelig at Regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2017 gir et tydelig signal om at administrasjon og byråkrati i frivilligheten må minimeres. Dette er noe vi i Stiftelsen Dam er opptatte av, sier Lillehagen.

Kritiske merknader

Likevel er han klar på at det langt fra bare fryd for organisasjonene.

– Statsbudsjettet er på ingen måte kun god lesning for de frivillige helse- og rehabiliteringsorganisasjonene. Blant annet er det problematisk at opptrappingen for moms-kompensasjonen ikke følges tilstrekkelig opp, diagnoselisten for fri fysioterapi fjernes og at refusjon av utgifter til sykdom ikke gjelder alle kronikere, sier Lillehagen.