Telenor, Innovasjon Norge, Frivillighet Norge og Stortinget er representert i juryen til idéjam-en #friskeidéer.

28. og 29. oktober, altså om ganske nøyaktig én uke, arrangerer Stiftelsen Dam idéjam-en #friskeidéer. Kort fortalt handler det om et møte mellom helseorganisasjoner og startup-miljøer, der målet er en innovativ og teknisk løsning på et brukerbehov.

Etter en innledende søknadsrunde var det Mental Helse som ble valgt ut til å bli med på #friskeidéer med sitt behov for å finne noen løsninger for å forebygge søvnproblemer blant ungdom – et problem som rammer veldig mange i større eller mindre grad, og som kan ha svært alvorlige konsekvenser, både for den enkelte og for samfunnet.

I disse dager foregår innspurten på å rekruttere startup-er som har utviklet tekniske løsninger, som kan tilpasses denne brukergruppa.

I løpet av 24 timer, fra fredag til lørdag, skal ungdom, frivillige og representanter for Mental Helse, Ung Arena og Rask psykisk helsehjelp sitte sammen med startup-ene, for å finne kreative løsninger. På slutten av den siste dagen skal de ulike løsningene presenteres for en jury, som igjen velger én vinner som får 100.000 kroner til å videreutvikle konseptet, sammen med Mental Helse.

Les mer om idéjam-en #friskeidéer her!

Og nå kan vi presentere den svært kompetente juryen, som består av mennesker med ulik kompetanse innen helse, innovasjon, frivillighet og tech:

 

Foto: Frivillighet Norge

Stian Slotterøy Johnsen

Stian er generalsekretær i Frivillighet Norge, hvor han har jobbet i ulike stillinger siden 2006.

Før det jobbet Stian med kommunikasjon i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

– Jeg brenner for frivillige organisasjoner og jobber for større rom for frivilligheten i samfunnet vårt, sier han.

Foto: Telenor

Hanne Marie Johnsen Engelstad

Hanne er concept developer i Telenor Norges ehelse-program, og er ansvarlig for utvikling av nye digitale løsninger for helsesektoren.

Hun har over 20 års erfaring fra telekommunikasjonbransjen, og har vært ansatt i Telenor i flere år. Hun er sivilingeniør fra Universitet i Tromsø, med påbygging av ledelse- og økonomiutdanning fra BI.

Hanne har selv vært med å starte opp nytt firma, og hun har erfaring med både markedsføring, utvikle forretningsmodeller og leverandøroppfølging. Hun er nysgjerrig og vant til å jobbe med produktutvikling basert på sterk brukerinvolvering.

Foto: Innovasjon Norge

Hanne Mette Dyrlie Kristensen

Hanne Mette er seniorrådgiver i Innovasjon Norge.

Tidligere har hun jobbet som rådgiver i Oslo Life Science Advisors, hun har vært CEO i Targovax og VP Oncology i Bio-Medisinsk Innovasjon.

Hanne Mette har vært med på å starte opp flere selskaper, blant annet Diatec Monoclonals og Nextera. Hun har jobbet både direkte i selskaper og på investor-/inkubatorsiden. Hun har en MSc i biokjemi/immunologi fra Universitetet i Oslo, og en master i teknologiledelse (MTM) fra NTNU/NHH/MIT.

Foto: Stortinget

Kristin Ørmen Johnsen

Kristin er stortingsrepresentant for Høyre, der hun sitter i helse- og omsorgskomitéen. Hun har sittet i bystyret og formannskapet i Drammen, og var statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet i Bondevik II-regjeringen i 2001-2004.

Hun er utdannet sykepleioer, og har også vært lektor i sykepleiervitenskap ved Høgskolen i Buskerud. I tillegg har hun vært prorektor ved samme skole, og hun var også dekan ved høgskolens avdeling for helsefag i perioden 200-2001.

Kristin har vært tilknyttet Institutt for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo, som amanuensis og har også vært leder for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanningene. Ørmen Johnsen var rektor ved Høgskolen i Buskerud 2004–2013, og har vært nestleder i styret for Rikshospitalet og i styhret for Helse Sør.

#friskeidéer

  • Stiftelsen Dams idéjam.
  • Arrangeres 28. og 29. oktober 2016 på Teknologihuset i Oslo.
  • Mental Helse er deltakerorganisasjonen som ble med videre etter innledende runde. De meldte inn et behov for å forebygge unge menneskers søvnproblemer.
  • I løpet av 24 timer skal ulike startup-miljøer jobbe sammen med ungdom, frivillige og ansatte fra Mental Helse, Ung Arena og Rask psykisk helsehjelp om å finne gode løsninger.
  • Juryen velger et vinnerkonsept, som vinner 100.000 kroner til å videreutvikle idéen.
  • Vinneren offentliggjøres på EHiN 15. november i Oslo Spektrum.
  • Les mer om idéjam-en #friskeidéer her!