Jonathan Kongsbak Jæger (f.v.), Rebekka Andrea Milde, Svein Øverland og Nassima Dzair innleder på Stiftelsen Dams fagseksjon på Frivillighetsprisen fag & fest 5. desember.

Mandag 5. desember er FNs internasjonale frivillighetsdag, og samme dag er Stiftelsen Dam medarrangør av Frivillighet Norges storslåtte feiring av frivilligheten på Månefisken i Oslo.

Arrangmentet har fått navnet Frivillighetsprisen fag & fest. Her skal fem priser, inkludert Helseprisen, deles ut, i tillegg til at det blir seks ulike fagseksjoner – alle med tematikk rundt frivillighet.

 

Stiftelsen Dam har en egen fagseksjon, som skal dreie seg om ungdom, helse og utenforskap.

SE VIDEO: Dette er de tre finalistene til Helseprisen!

Jeg vil #innafor

For ungdomstiden handler om å passe inn. Så hva gjør du når du føler deg helt utafor?

Enten det er seksualitet, mobbing, kroppspress, funksjonshemninger eller bare en følelse av å være utenfor som gjør at man ikke passer inn, så er frivilligheten en av den viktigste bidragsyteren til å få ungdom innafor.

På Stiftelsen Dams fagsesjon snakker vi om hvordan, og med oss på laget har vi fått et drømmelag av innledere:

Svein Øverland: «Også gode hjelpere kan gi dårlig hjelp: en historie om et varmt hjerte og en kald fiskekake»

Svein Øverland er psykologspesialist og han jobber til daglig som seksjonssjef ved Sentral Fagenhet for tvungen omsorg ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Øverland har gitt ut bøkene Selvskading: en praktisk tilnærming (2006) og Stalking: forståelse, risiko og håndtering (2012).

Han er også fast kronikør i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, han er med i redaksjonen i tidsskriftet Sexologi og han er fast psykolog i Si ;D i Aftenposten.

Jonathan Kongsbak Jæger og Rebekka Andrea Milde: «Ut av skapet og inn i varmen»

Rebekka og Jonathan deltok i NRK-serien Ut av skapet, som Stiftelsen Dam har bidratt med midler til.

Serien viser fem ungdommer, som står frem med sin legning til familie, venner og omgivelser.

På fagseksjonen skal de snakke om prosessen å komme ut av skapet, deres erfaringer og reaksjoner de har fått i ettertid.

De berører temaer som identitet og religion, og vil forsøke å svare på hvorfor det er nødvendig med en serie som ut av skapet i 2016.

Nassima Dzair er konfersier og kommer til å lede samtalen om identitet og utenforskap

Nassima Dzair: «Utenforskap og frivillighetens rolle»

Nassima Dzair er grunnlegger og daglig leder av InterBridge, et sosialt entreprenørskap, som jobber med unge, kvinner, mangfold og helse.

InterBridge skreddersyr kurs for både private, offentlige og frivillige aktører, og har som målsetning å bygge bro mellom individuell atferd og samfunnet for øvrig.

Dzair har studert medisin og hun har en dobbelt mastergrad i fredsstudier fra Østerrike og Costa Rica.

Hun skal være konferansier på Stiftelsen Dams Lev Vel-konferanse i mars, som også handler om utenforskap.

Frivillighetsprisen fag & fest

  • Arrangeres 5. desember 2016 på Månefisken i Oslo.
  • Et samarbeid mellom blant annet Frivillighet Norge og Stiftelsen Dam.
  • Klokken 15-17 er det seks ulike fagseksjoner, der Stiftelsen Dam har én.
  • Klokken 18 deles det ut fem ulike priser, blant annet Helseprisen.
  • Etter klokken 19 blir det tapasmiddag og fest.
  • Les mer på Frivillighet Norges nettsider her.