Fredag 2. juni åpner en ny søknadsrunde for Helse-prosjekter og Ekspress, med søknadsfrist 15. september. Dette er midler som blir tildelt henholdsvis 15. desember og 15. november.

På Stiftelsen Dams nettsider kan du lese alt om søkeprosessen, lese retningslinjer og brukerveiledning for de ulike ordningene.

Her får du oversikt over viktige datoer for søknader og tildeling av midler

Framdriftsrapportering

I tillegg til utlysning av nye midler er det nå åpnet for framdriftsrapportering for år tre av prosjekter på de tidligere ordningene rehabilitering og forebygging. Alle prosjektledere skal ha mottatt epost om dette. Dette blir den aller siste framdriftsrapporteringen på disse to virksomhetsområdene.

Framdriftsrapportene for Helse høst 2016 blir åpnet i slutten av juni.

Kun for medlemsorganisasjoner

Når det gjelder Ekspress, så er dette en eksklusiv ordning for våre medlemsorganisasjoner. Ordningen retter seg først og fremst mot lokale aktiviteter i regi av lokallag, med søknadssummer mellom 5.000 og 30.000 kroner.

Les retningslinjene for Ekspress her, før du skriver søknaden. Brukerveiledning finner du her.

Dersom ditt lokallag vil søke Ekspress-midler må dere ta kontakt med prosjektkoordinator i det sentrale leddet av organisasjonen, da det er disse som oppretter søknadsskjemaet.

Søknadsfristen for Ekspress høst er også 15. september, mens svar på søknaden kommer 15. november.