Generalsekretær Hans Christian Lillehagen er strålende fornøyd med å kunne realisere enda flere helseprosjekter og forskning i 2018 Foto: Yann Aker

Torsdag 12. oktober ble statsbudsjettet for 2018 lagt frem. Stiftelsen Dam videreformidler en andel av overskuddet til Norsk Tipping til de frivillige organisasjonenes helse- og forskningsprosjekter.

– Det er en anerkjennelse av våre ordninger at stiftelsens inntekter nå er regulert over statsbudsjettet via Kulturdepartementet. Prosjektene vi finansierer bidrar i sum til bedre helse for alle som bor i Norge, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

– I 2017 mottok vi 277,5 millioner kroner til helse- og rehabiliteringsformål. Hvor høyt beløpet for 2018 blir vil avhenge av størrelsen på overskuddet til Norsk Tipping i inneværende år, sier Lillehagen.

Stiftelsen Dam er omtalt på side 126 i Prop. 1 S for Kulturdepartementet:

–  Midler til helse- og rehabiliteringsformål fordeles gjennom Stiftelsen Dam Helse og Rehabilitering. Av overskuddet til Norsk Tipping AS i 2016 til fordeling i 2017 er 277,5 mill. kroner fordelt til helse- og rehabiliteringsformål. Spillemidlene til helse- og rehabiliteringsformål går til helseprosjekter og forskning som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring livskvalitet og sosial deltakelse. Formålet er å bidra til bedre helse for alle som bor i Norge, gjennom innovative prosjekter drevet fram av frivillige helseorganisasjoner.

Stiftelsen Dam er en overskuddsmottaker av midler fra Norsk Tipping, og med det reguleres stiftelsens inntekter over statsbudsjettet

Forventer mer til de frivillige helseorganisasjonene

Statsbudsjettet inneholder flere punkter som berører de frivillige helseorganisasjonene og deres medlemmer.

Mange i de frivillige helseorganisasjonene er bekymret for andre deler av statsbudsjettet. Blant annet gjelder det de som har mistet retten til gratis fysioterapi ved at diagnoselista ble fjernet. Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering lovet en økning i 2018 som ikke kom. I tillegg underfinansieres momskompensasjon for frivillige organisasjoner for fjerde år på rad.

– Ett av de 10 helseløftene som Høyre kom med i valgkampen var å styrke pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner økonomisk. Dette vil vi følge nøye med på i tida fremover, sier Lillehagen.

– Det gjenstår derfor en god del for at de frivillige helseorganisasjonene kan mene at denne lovnaden er innfridd, avslutter han.