Stiftelsen Dam har gitt støtte til tusenvis av prosjekter de siste tjue årene. Nå er samtlige søkbare på nettsidene. Montasje: Hege Bjørnsdatter Braaten

Nå er Stiftelsen Dams nye prosjektbibliotek lansert, og med det en solid kunnskapsbank for den frivillige helseinnsatsen. Her kan du finne informasjon om samtlige prosjekter stiftelsen har gitt støtte til, siden den første tildelingen i 1997.

Nettadressen til prosjektbiblioteket er extrastiftelsen.no/prosjekter. Du vil alltid finne link til prosjektbiblioteket fra forsiden på Stiftelsen Dams nettside.

Viktig mål å synliggjøre prosjektene

Med over 8.000 prosjekter er det en stor database som nå lanseres.

– Det er et viktig mål for oss å synliggjøre alt det fantastiske arbeidet som ligger i prosjektene vi har støttet. Derfor er vi veldig glad for å endelig kunne lansere prosjektbiblioteket, sier kommunikasjonssjef Hege Bjørnsdatter Braaten.

Prosjektbiblioteket ligger nå som en integrert del av nettsidene til stiftelsen. Det betyr at databasen også er indeksert mot ulike søkemotorer, for eksempel Google, slik at det er mulig å søke opp prosjektene på nett – i tillegg til søkefunksjonen i selve biblioteket.

Plass til mye informasjon

Informasjonen som ligger i databasen er hentet fra Stiftelsen Dams søknadssystem, ExtraWeb, og her vil du nå finne informasjon om organisasjonstilknytning, målgruppe for prosjektene, helseområde, fylke, årstall, samt sluttrapport for avsluttede prosjekter.

Og det beste av alt? Det er plass til langt mer innhold enn det som kommer automatisk fra søkesystemet!

– Det vi synes er det aller morsomste er at vi har store muligheter for å legge inn ekstra informasjon, slik at prosjektbiblioteket blir et skikkelig oppslagsverk. For eksempel kan vi legge inn bilder, presseklipp, tekst, intervjuer, videoer og linker til sosiale medie-kontoer eller andre nettsider, forteller Braaten.

Har du bilder, video eller tekst fra ditt prosjekt? Send oss en epost til prosjekter@extrastiftelsen.no!

Vil ha bilder og tekst

For Stiftelsen Dam er det et uttalt mål å være tett på prosjekter stiftelsen har støttet, for eksempel ved å besøke prosjektene og å møte deltakerne. Ved slike besøk er det gode muligheter til å fylle på med ekstra informasjon om hvert prosjekt, i samarbeid med deltakere og prosjektledere.

Kommunikasjonssjef Hege Bjørnsdatter Braaten.

– Hvis noen vil ha besøk av oss, setter vi stor pris på invitasjon, sier Braaten, og legger til at stiftelsen selv aktivt oppsøker informasjon om prosjektene, både gjennom prosjektbesøk og øvrig kontakt med prosjektledere og organisasjonene.

I tillegg ønsker stiftelsen å få tilsendt materiale fra prosjekter, som organisasjoner eller prosjektledere selv disponerer. Har du for eksempel bilder, tekst, presseklipp eller liknende, kan du sende det på en epost til prosjekter@extrastiftelsen.no.

Slik ser prosjektbiblioteket ut med fritekstsøk, filtreringsmuligheter og eksempler på prosjekter. Dersom du klikker inn på et prosjekt, kommer du til en unik nettside, med informasjon om hvert eneste prosjekt stiftelsen har støttet. Skjermdump: extrastiftelsen.no/prosjekter

Slik søker du i databasen

Det er flere ulike måter å søke opp informasjon i prosjektbiblioteket på. Helt øverst er det et fritekstsøk (se bildet over). Her kan du søke på alt tilgjengelig innhold i prosjektbiblioteket, for eksempel navn på prosjekt, prosjektleder eller organisasjon.

Under fritekstfeltet finnes det ulike filtreringsmuligheter. Her kan du for eksempel begrense søket ditt til gitte årstall, fylker eller helseområder. Sistnevnte tilsvarer helseområdene man krysser av for i søknadsskjemaet.

Når du så har gjort et søk får du opp antall prosjekter som samsvarer med dette. Deretter kan du velge enten bildevisning eller listevisning. Dersom du velger listevisning kan du også kategorisere søket alfabetisk, enten ved å trykke på «organisasjon», «prosjekt» eller «ordning».

– Vi håper dette skal gjøre det mulig å lete fram de prosjektene man ønsker, enten man er på jakt etter sitt eget prosjekt, eller kanskje til inspirasjon for fremtidige prosjektsøknader. For brukere er det også en mulighet til å se hvilke prosjekter eller lokalorganisasjoner som finnes i lokalmiljøet, sier Braaten.

Når det gjelder forskningsprosjekter er disse ikke sortert på geografi, men det er mulig å søke opp ekstern instans, det vil si for eksempel universitet, høgskole eller institusjonen prosjektet er tilknyttet i fritekstsøket. Her kan det også søkes direkte på forsker eller stipendiat.

Savner du informasjon om ditt prosjekt i prosjektbiblioteket? Send oss en epost til prosjekter@extrastiftelsen.no med tekst, bilder, videoer, linker eller annen informasjon du har, så hjelper vi deg med å publisere det. Stiftelsen Dam har redaktøransvar for prosjektbiblioteket, og vil alltid ettergå bilder og øvrig informasjon, så langt det lar seg gjøre, før noe publiseres.

Skal bli enda bedre

I dagene og ukene som kommer jobber stiftelsen med å oppgradere prosjektbiblioteket ytterligere. Med 8.000 prosjekter er det mye informasjon som skal ettergåes, og det jobbes med å finjustere databasen ytterligere.

I dette arbeidet er det også til god hjelp med tilbakemeldinger fra brukerne.

– Vi er trygge på at det er god og kvalitetssikret informasjon som ligger i prosjektbiblioteket, men vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på funksjonalitet, sier Braaten.

Dersom du har tilbakemeldinger kan du ta kontakt med kommunikasjonssjef Hege Bjørnsdatter Braaten.