I 2016 fikk Norsk Folkehjelp penger gjennom Ekspress til å etablere en skredgruppe i Tromsø. Nå får organisasjonen mer midler til å jobbe med søk og redning lokalt, blant annet på Lillehammer. Foto: Norsk Folkehjelp

– Dette er frivillighet på sitt beste, og betyr at veldig mange mennesker i hele landet får bedre helse, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen

Onsdag 15. november deler Stiftelsen Dam ut Ekspress-midler for sjuende gang. Rammen ble i 2017 økt med to millioner kroner til totalt tolv millioner kroner, fordelt på to søknadsrunder, der man kan søke om beløp mellom 5.000 og 30.000 kroner.

Her kan du se hele listen over Ekspress høst 2017

Bedre helse

Hensikten med Ekspress-ordningen er å stimulere til frivillig aktivitet ute i lokallagene. Ordningen har på kort tid blitt svært populær, og bidrar til bedre helse for mange mennesker hvert eneste år.

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

Medlemsorganisasjonene får ingen støtte til administrasjon for Ekspress, og søknadsordningen er i stor grad basert på tillit.

– Vi er glade for å se at Ekspress har blitt en så stor suksess. Det betyr veldig mye for mange mennesker, og viser hvor viktig de frivillige helseorganisasjonene er for å bidra til bedre helse for alle som bor i Norge, sier Lillehagen.

Les også: Velkommen til frivillighetens største kunnskapsbank

Stor kreativitet

Tildelingen 15. november bidrar til å realisere 246 prosjekter gjennom 26 organisasjoner. Det tilsvarer en tildelingsprosent på 44,1. Variasjonen i prosjektene er stor, og tildelingen bidrar til alt fra matkurs, treningsgrupper og familiesamlinger, til etablering av parkbenker, gapahuker og bedre tilgjengelighet.

– Kreativiteten er veldig stor ute i organisasjonene! Det varmer å se listen over tildelte prosjekter, der prosjektledere og frivillige bidrar med å gjøre livet bedre for sine medmennesker, sier Lillehagen.

Her kan du se hele listen over Ekspress høst 2017

Ekspress høst 2017

  • Ekspress er en forenklet søknadsrunde for Stiftelsen Dams 36 medlemsorganisasjoner.
  • Målet med ordningen er å stimulere til lokal aktivitet og mer frivillighet.
  • Det kan søkes om prosjekter i størrelsesorden 5.000 – 30.000 kroner.
  • Totalt bevilges det 5.819.000 kroner i denne runden.
  • Det ble søkt om midler til 558 prosjekter, 246 søknader fikk innvilget støtte.
  • Dette utgjør en tildelingsprosent på 44,1.