Påmeldingen til neste års konferanse er åpen – meld deg på og hold av datoen!

Men hvordan unngår vi at frivilligheten blir en hvilepute for det offentlige? Hvordan skal vi sørge for at en reell frivillighet, der engasjementet kommer nedenfra, bidrar til å gjøre alderdommen bedre? Slik at vi kan leve vel hele livet. 

Dette er tema for LEV VEL 2018, som har fått navnet #helelivet, og tar for seg eldre og frivillighet.

MELD DEG PÅ LEV VEL 2018 HER!

Leve vel hele livet

Våren 2017 lanserte regjeringen sin Leve hele livet-reform, som skal være en kvalitetsreform for eldreomsorgen. Reformen skal munne ut i en stortingsmelding, som er varslet i løpet av våren 2018.

Frivillihgeten og helseorganisasjonenes spiller en nøkkelrolle i å bidra til at vi ikke bare skal leve hele livet, men at vi skal leve vel hele livet. Derfor ønsker Stiftelsen Dam med LEV VEL 2018 å lage en læringsarena med ulike perspektiver på frivillighet og eldre.

Målet med konferansen er å løfte akademiske perspektiver på frivillighet og eldreomsorg, i kombinasjon med inspirerende innlegg fra prosjektledere fra den frivillige eldreomsorgen – og ikke minst eldre selv.

Les også: Anders Rogg skal lede LEV VEL 2018

Inspirere og motivere

LEV VEL er Stiftelsen Dams årlige fagkonferanse, som fokuserer på et overgripende tema innen helse og frivillighet. Neste års konferanse arrangeres 20. mars 2018  på Sentralen i Oslo sentrum. Fagfolk, frivillige og eldre selv vil fortelle sine historier for å inspirere og motivere til å gjøre frivilligheten enda sterkere rustet til å møte eldrebølgen.

Det blir også underholdning, og gode muligheter til å møte interessante mennesker.

Hold av datoen allerede nå! LEV VEL-konferansen er åpen for alle, men det er begrenset antall plasser, så vil du være garantert plass bør du melde deg på så fort som mulig.

Meld deg på LEV VEL 2018 her!

Følg med på denne siden for å få med deg alle nyheter om LEV VEL #hele livet.

 

LEV VEL 2018

  • LEV VEL er Stiftelsen Dams årlige fagkonferanse.
  • Konferansen inngår som et ledd i en større kampanje, som fokuserer på et overgripende tema innen helse og frivillighet.
  • LEV VEL 2018 arrangeres på Sentralen i Oslo sentrum, tirsdag 20. mars klokken 09-15.
  • Temaet for konferansen er eldre og frivillighet, og hvordan frivilligheten bidrar til at mennesker kan leve vel hele livet.
  • Meld deg på LEV VEL 2018 her!