Aldri tidligere har Stiftelsen Dam delt ut flere midler enn i 2017. Totalt har 944 prosjekter fått penger. Foto: Stiftelsen Dam

– 2017 har vært et veldig godt år for Stiftelsen Dam. Godt i den forstand at vi aldri har delt ut flere midler enn det vi har gjort dette året, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Totalt har stiftelsen fordelt 265 millioner kroner til 944 prosjekter over hele landet dette året.

Her kan du se liste over alle prosjekter som fikk støtte av Stiftelsen Dam i 2017

Her kan du se hvordan stiftelsen fordelte midlene i 2017

Her kan du se hvordan midlene til Stiftelsen Dam fordeles. Illustrasjon: Hege Bjørnsdatter Braaten

Les også: Her kan du fordype deg i tall og statistikk fra Stiftelsen Dams tildelinger i 2017

Bedre helse for mange mennesker

Stiftelsen Dams tildelinger fordeler seg på tre ulike ordninger; Helse, Ekspress og Forskning. I 2017 har omlag 54 prosent av midlene gått til Helse-prosjekter, 30 prosent til Forskning, mens 4 prosent har gått til Ekspress.

I tillegg går 12 prosent av midlene til administrasjonstillegg til organisasjonene, som er et bidrag til håndtering av prosjektene.

– Fordelingen slik den er nå er etter ønske fra organisasjonene selv. Alle de tre ordningene bidrar til bedre helse for veldig mange mennesker, både på kort og lang sikt, sier Lillehagen.

Alle søknader blir vurdert av eksterne fagpersoner

Alle søknader som rettes til Stiftelsen Dam må skje gjennom en godkjent søkerorganisasjon. Det betyr at det er organisasjonene, ofte i samarbeid med fagmiljøer, som er ansvarlig for søknaden og prosjektene.

Søknadene behandles så av eksterne fagutvalg, og samtlige søknader blir vurdert av flere personer.

– Det er viktig for oss at søknadshåndteringen er så etterrettelig og gjennomsiktig som mulig, sier Lillehagen.

Søk opp samtlige prosjekter Stiftelsen Dam har støttet i vårt prosjektbibliotek.

Ansvarlige rammer

Når 2018 nå står for døren ligger det an til at stiftelsen kan gå inn i nok et rekordår.

Stiftelsen Dam mottar 6,4 prosent av overskuddet til Norsk Tipping, og stiftelsen får hvert år tildelt 4/12 av forventet beløp i januar. I statsråd 15. desember ble det vedtatt at dette forskuddet for 2018 utgjør 96,6 millioner kroner. Dette innebærer omtrent ti millioner kroner mer totalt enn i 2017.

– Norsk Tipping gjør en fantastisk jobb med å skaffe til veie et overskudd som fordeles til frivilligheten. Det er viktig for oss at denne inntjeningen skjer innenfor ansvarlige rammer og ikke skaper mer spillavhengighet, understreker Lillehagen.

Jubelår i 2018

Neste år blir også et jubleår på flere måter for stiftelsen. 9. mars 2018 er det nemlig 25 år siden stiftelsen ble opprettet. Dette vil bli behørig feiret.

– Vi håper at 2018 kan bli en feiring av den frivillige helseinnsatsen. Feiringen vil foregå på flere måter, men det er helt sikkert at formålet og prosjektene vil stå i fokus, sier Lillehagen.