I 2017 støttet Stiftelsen Dam over 900 prosjekter. Nå utlyses midler til årets første søknadsrunde.

Tirsdag 2. januar åpnet søknadsrundene for Helse vår 2018 og Ekspress 2018. Søknadsfrist for begge ordningene er 15. mars klokken 15.

Etter rekordåret 2017 ble det i desember klart at Stiftelsen Dam kan dele ut enda flere midler i 2018. Det betyr at rammene for Helse-prosjekter etter all sannsynlighet vil bli høyere, og at dermed flere prosjektsøknader kan innvilges.

Her kan du se hvordan Stiftelsen Dam fordelte midlene i 2017.

Alle som søkte midler gjennom ordningen Helse høst 2017 vil få avslagsbegrunnelser tilsendt senest 15. februar. Det er da mulig å gjøre endringer i søknaden, og sende dem inn på nytt.

Omlag to tredjedeler av stiftelsens midler, som i 2017 tilsvarte 265 millioner kroner, går til Helse-prosjekter, gjennom to årlige søknadsfrister. 12 millioner kroner går til Ekspress-ordningen, som er en eksklusiv ordning for medlemsorganisasjonene. De resterende midlene går til Forskning, som har kun én søknadsfrist i året.

Dersom du ønsker å søke midler gjennom Stiftelsen Dam er det viktig at du gjør det kjent med retningslinjene. Du finner disse for Helse her og for Ekspress her. Les også mer om søknadsprosessen her.

La deg inspirere til nye prosjektsøknader i frivillighetens største kunnskapsbank!