Her ser du de fire første bidragsyterne til LEV VEL-konferansen i mars; Wenche Frogn Sellæg (øverst f.v.), Kim Friele,Hans Chrsitian Lillehagen og Line Miriam Sandberg. Montasje: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Mange eldre homofile og lesbiske går inn igjen i skapet når de kommer på sykehjem eller omsorgsbolig. Å komme ut av skapet igjen på toppen av fysiske plager eller en gryende demens blir tungt for mange, sier Kim Friele (82).

OBS! Etter at denne saken ble publisert har Kim Friele dessverre måttet avlyse sin deltakelse på LEV VEL 2018. For å se hele programmet til konferansen kan du klikke her.

Hun var selv åpen med helsepersonalet da hennes kone Wenche flyttet inn i omsorgsbolig, og har bare gode erfaringer med det, men som hun sier:

– Det er ikke like lett for alle fortelle at «bilde på veggen er ikke søsteren min».

Mer åpenhet – mindre pillebruk

Friele har vunnet en rekke priser for sin kamp for like rettigheter for homofile. I år 2000 ble hun slått til ridder av første klasse av St. Olavs Orden.

Kim Friele. Foto: Gaysir/Jim Høyen.

De siste årene har hun engasjert seg for situasjonen til eldre homofile.

20. mars står hun på scenen på Sentralen når den femte LEV VEL-konferansen arrangeres. Temaet i år er eldre og frivillighet, og Friele skal avslutte hele konferansen med et skeivt blikk på det å bli eldre.

– Mer åpenhet i eldreomsorgen vil føre til mindre pillebruk og mindre nerveberoligende medisiner, men det krever at ansatte har kunnskap og stiller gode spørsmål, sier Friele.

– Enormt samfunnsbidrag

LEV VEL-konferansen vil ta for seg mangfoldet i eldreomsorgen, og målet er å bidra til mer kunnskap om hvordan eldre kan leve vel – hele livet. Frivilligheten spiller en nøkkelrolle for mange eldre, både i form av økt aktivitet, men også i et omsorgsperspektiv.

Leder av Statens Seniorråd, Wenche Frogn Sellæg.

Frivillighetens rolle er en hjertesak for leder av Statens Seniorråd, Wenche Frogn Sellæg, som blir første innleder på konferansen.

– Tre av fire eldre yter omsorg for ektefelle og nære slektninger, mens halvparten av fritiden sin brukte pensjonistene i frivillig aktivitet av forskjellig slag utenfor hjemmet, forteller Sellæg.

Statens seniorråd ga i fjor ut rapporten «Flere eldre-flere muligheter». Denne rapporten undersøkte blant annet hva eldre bruker fritiden sin på.

Den samfunnsøkonomiske gevinsten av dette frivillige arbeidet beløp seg ifølge beregninger utført av Ny Analyse til 25 milliarder kroner årlig.

– I tillegg til det enorme samfunnsbidraget betyr det frivillige arbeidet at eldre kommer seg ut av ensomhet, får nye sosiale nettverk og bidrar til fellesskapet, sier Sellæg.

– Dette vil du ikke gå glipp av

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

Eldrebefolkningen øker, og behovene for omsorg, sosialt samvær og aktivitet er økende. I løpet av våren kommer stortingsmeldingen Leve hele livet, som har som mål å gi bedre kvalitet i eldreomsorgen. Stiftelsen Dams LEV VEL-konferanse skal løfte frivillighetens nøkkelrolle i å skape en bedre eldreomsorg.

– Vi er svært glad for at det kommer en kvalitetsreform i eldreomsorgen. De frivillige helseorganisasjonene bidrar til bedre livskvalitet, mestring og helse til eldrebefolkningen, sier generalsekretær, Hans Christian Lillehagen.

– Vi ser at prosjektene vi støtter gir svært gode resultater, og noen av disse vil vi få presentert på LEV

Statssekretær Line Miriam Sandberg.

VEL-konferansen. I tillegg kommer det dyktige akademikere, fagfolk og politikere. Dette vil du ikke gå glipp av, sier Lillehagen.

Og en av dem som også har takket ja til å komme til LEV VEL, er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Line Miriam Sandberg. Som representant for regjeringen skal hun åpne konferansen.

Meld deg på årets konferanse

I ukene som kommer vil Stiftelsen Dam presentere flere innledere til LEV VEL.

Det vil også løftes fram flere ulike temaer innen eldreomsorg og frivillighet, som en opptakt til konferansen. Er du opptatt av eldre og frivillighet er det altså ingen grunn til å vente!

Meld deg på LEV VEL 2018 #helelivet her

Les også: Anders Rogg skal lede LEV VEL 2018

 

Påmeldingen til neste års konferanse er åpen – meld deg på og hold av datoen!

Lev Vel 2018

  • LEV VEL er Stiftelsen Dams årlige fagkonferanse.
  • Konferansen inngår som et ledd i en større kampanje, som fokuserer på et overgripende tema innen helse og frivillighet.
  • LEV VEL 2018 arrangeres på Sentralen i Oslo sentrum, tirsdag 20. mars klokken 09-15.
  • Temaet for konferansen er eldre og frivillighet, og hvordan frivilligheten bidrar til at mennesker kan leve vel hele livet.