Magne Kjexrud og Kristin Borg er to av dem som gjør livet litt bedre for de eldste av oss, da de deltok i prosjektet «Husker du da ...?» gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen. Nå kan du lære mer om frivillighet og eldre på årets LEV VEL-konferanse. Foto: Sofie Melby

Eldrebefolkningen øker, og behovene for omsorg, sosialt samvær og aktivitet er økende. Frivilligheten har en nøkkelposisjon i å bidra. Dette er tema for årets LEV VEL-konferanse, som arrangeres 20. mars 2018 på Sentralen i Oslo.

Og nå er programmet for konferansen klart. Stiftelsen Dam er stolte av å presentere et stort mangfold av innledere, som vil gi av sin kunnskap, både på det akademiske og praktiske plan.

MELD DEG PÅ LEV VEL 2018 HER

Leve vel hele livet

Våren 2017 lanserte regjeringen sin Leve hele livet-reform, som skal være en kvalitetsreform for eldreomsorgen. Reformen skal munne ut i en stortingsmelding, som er varslet i løpet av våren 2018.

Frivillihgeten og helseorganisasjonenes spiller en nøkkelrolle i å bidra til at vi ikke bare skal leve hele livet, men at vi skal leve vel hele livet. Derfor ønsker Stiftelsen Dam med LEV VEL 2018 å lage en læringsarena med ulike perspektiver på frivillighet og eldre.

Målet med konferansen er å løfte akademiske perspektiver på frivillighet og eldreomsorg, i kombinasjon med inspirerende innlegg fra prosjektledere fra den frivillige eldreomsorgen – og ikke minst eldre selv.

Fortsatt ledige plasser

Påmeldingen er allerede godt i gang til konferansen, men det er fortsatt ledige plasser, dersom du ønsker å delta.

Under kan du lese hele programmet og her kan du melde deg på LEV VEL 2018.

Påmeldingen til neste års konferanse er åpen – meld deg på og hold av datoen!

PROGRAM LEV VEL #HELELIVET

08.30 Registrering, mingling og kaffe

KONFERANSIER: ANDERS ROGG

09.00 Åpning

Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam

Line Miriam Sandberg, statssekretær Helse- og Omsorgsdepartementet

09.20 Eldre, frivillighet og omsorgsoppgaver

Flere eldre – flere muligheter
Wenche Frogn Sellæg, tidligere leder Statens Seniorråd

When the saints go marching in – Om eldre voksne frivillige i helse- og omsorgstjenestene
Bodil Hansen Blix, postdoktor, Senter for omsorgsforskning nord

10.00 Nytenkning

Sosial digital kontakt – mobilisering mot ensomhet blant eldre
Inger Marie Holm, forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforsking

weCare, smart kommunikasjon og planlegging for pårørende
Silje Katrine Robinson og Kristine Askvik, weCare/prosjektledere Rådet for psykisk helse

Hørselshjelperne – nødvendig hjelp i et raskt skiftende samfunn
Roar Råken, organisasjonssjef Hørselshemmedes Landsforbund

10.45 Workshop – har du en god idé

Introduksjon: Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær Frivillighet Norge

11.30 Lunsj

12.30 Underholdning – Anders Rogg

12.40 En mangfoldig alderdom

Det trengs en hel landsby for at eldre skal oppleve livsglede – livet ut
Birgitte Brekke, generalsekretær i Livsglede for eldre

MIKROFOREDRAG – MØT PROSJEKTENE :
Kjetil Sandsengen og Elin Prestesæter: Velkommen inn (Kirkens Bymisjon)
Christine Lillehovde: Vålerengas eldreenergi (Norges Idrettsforbund)
Naomi Masuda: Besøksvenn med hund (Røde Kors)
Therese Lerstad: Bowls for eldre herrer (Mental Helse)
Anne-Bente Stigen Berg: Kløvertur (Norske Kvinners Sanitetsforening)
Solgunn Knardal: Musikk og trening gir mening (Nasjonalforeningen for folkehelsen)

13.40 Pause

13.55 Samspill

Oslo – veien til en aldersvennlig by
Heidi Karsrud Nordal, prosjektleder Alders- og demensvennlig by

Måltidets muligheter
Jarle Eskedal og Erlend Eliassen, Cynergi Film & TV/Nasjonalforeningen for folkehelsen

Lev vel hele livet – hjemme
Bettina Husebø professor og leder ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin

«Ingenting er for seint»
Anders Rogg

15.00 Slutt

Utskriftsvennlig program for LEV VEL 2018 finner du her

LEV VEL

  • LEV VEL er Stiftelsen Dams årlige fagkonferanse.
  • Konferansen inngår som et ledd i en større kampanje, som fokuserer på et overgripende tema innen helse og frivillighet.
  • Det overordnete målet med LEV VEL er å synliggjøre utfordringer, og å bidra til samfunnsendring, gjennom frivilligheten, slik at mennesker kan få bedre liv.
  • Lev Vel utformes i samarbeid med Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner, og det er et mål å synliggjøre eksisterende eller avsluttede prosjekter, i kombinasjon med eksterne fagpersoner.
  • Tema for LEV VEL 2018 er eldre og frivillighet.