De frivillige organisasjonene er helt avgjørende for at at eldre skal oppleve mestring, glede og bedre livskvalitet. Mange steder i Norge opplever eldre ensomhet og passive dager med lite aktivitet. Stiftelsen Dam, sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen og Mental Helse inviterer til seminar under Arendalsuka om eldre og frivilllighet.

– Frivillige kan bidra til å fylle tomrommet og ensomheten som mange eldre føler på. En god samtale, en kjærlig klem eller bare være medmenneske, er viktige ting som frivillige kan bistå med, sier eldreminister Åse Michaelsen.

Skal vi få til dette trengs det imildertid både mer penger og bedre koordinering av feltet. Stortingsmeldingen Leve hele livet ble lagt frem i mai 2018, med mange gode eksempler fra frivilligheten. Men selv om frivilligheten er godt synlig som inspirasjon og bidragsyter i stortingsmeldingen er det ikke lagt konkrete føringer for hvordan partnerskap mellom organisasjoner og det offentlige skal gjennomføres.

Kommunene må ta frivilligheten i bruk

Generalsekretær i Stiftelsen Dam ,Hans Christian Lillehagen, ser frem til seminaret i Arendal.

Hans Christian Lillehagen

– De frivillige helseorganisasjonene bidrar til bedre livskvalitet, mestring og helse til eldrebefolkningen. Vi ser at prosjektene vi støtter gir svært gode resultater, sier Lillehagen.

Leve hele livet-reformen legger opp til at kommunestyrene behandler og vedtar hvordan reformens løsninger kan utformes og innføres lokalt. Da er det viktig å koordinere med frivilligheten mener Lillehagen

– Norske kommuner ser et stort behov for frivillig innsats for å utvikle gode omsorgstjenester, men mangemangler kompetanse på å utvikle og følge opp slike samarbeid. Der står både vi og organisasjonene klare til å bidra, avslutter Lillehagen.

Stiftelsen Dam har ved en rekke anledninger satt fokus på frivillighetens bidrag i eldreomsorgen. Her kan du se innlegg fra Lev Vel-konferansen 22. mars 2018:

Bedre samspill

Linda Berg-Heggelund

Stiftelsen Dam arrangerer seminaret sammen med Mental helse og Nasjonalforeningen for folkehelsen, begge medlemmer i ExtraStifelsen. Generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund, ser frem til seminaret.

– Ved å tilrettelegge for et godt samspill mellom kommunene og frivillige organisasjoner kan vi sammen skape en bedre hverdag for enekeltmennesket, sier hun, og får støtte fra generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbet Rugtvedt.

Lisbet Rugtvedt

– Mange har bruk for en frivillig som kan bidra til en mer aktiv og sosial hverdag – og mange opplever at det gir svært mye tilbake å gjøre en innsats for andre gjennom frivillig arbeid. Dette kommer til å bli svært viktig i årene som kommer når vi blir mange flere i de eldste årsklassene, sier hun.

Personlige historier og politisk debatt

Arendalsuka er Norges største arena for politisk meningsutveksling, og arrangeres hvert år i midten av august. Torsdag 16. august er i stor grad viet til helsepolitikk, og Stiftelsen Dams arrangement om eldre og frivillighet starter klokken 09 på Tyholmen frivilligsentral i hjerte av Arendal.

Sykehjemsoverlege Pernille Brusgaard innleder om overmedisinering på seminaret, i tillegg skal frivillig Eva Wenche Markussen og leder av Frivillighetssentralen i Sogndalen kommune, Aud Urdal, innlede om å være frivillig i eldreomsorgen.

Panelet består av:

Åse Michaelsen, eldreminister (Frp)
Karin Andersen, stortingsrepresentant (SV)
Rebekka Ljosland, byråd for helse og omsorg i Bergen (KrF)
Rina Mariann Hansen, byråd for frivillighet i Oslo (Ap)
Pernille Brusgaard, sykehjemsoverlege
Aurora Eck Nilsen, nasjonal koordinator for Aktivitetsvenn/Nasjonalforeningen for folkehelsen

Ordstyrer er Oddvar Stenstrøm.