Generalsekretær Hans Christian Lillehagen er strålende fornøyd med å kunne realisere enda flere helseprosjekter og forskning i 2019. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Mandag 8.oktober 2018 ble statsbudsjettet for 2019 lagt frem. Stiftelsen Dam videreformidler en andel av overskuddet til Norsk Tipping til de frivillige organisasjonenes helse- og forskningsprosjekter. Ettersom overskuddet til Norsk Tipping ser ut til å øke med 90 millioner ligger det an til at Stiftelsen Dam vil få en økning neste år.

Gledelig økning

– En økning til helse- og rehabiliteringsformål gir grunn til å være fornøyde. Midlene fra Norsk Tipping gjør det mulig for de frivillige helse- og rehabiliteringsorganisasjonene å bygge kunnskap og tilby aktiviteter i hele landet, nærmest pasienten og brukeren, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

– Neste år ser vi for oss at vi vil støtte flere enn 1.000 prosjekter, alt fra små aktivitetstilbud i regi av frivilligheten og til større forskningsprosjekter som gir bedre helsetjenester i Norge, sier Lillehagen.

Ansvarlig spillpolitikk

De overordnede målene for den norske pengespillpolitikken er å sikre at pengespill skjer i trygge former under offentlig kontroll. Målet med spillpolitikken er å forebygge negative konsekvenser av pengespill, samtidig som det blir lagt til rette for at overskudd fra pengespill går til gode formål.

– Jeg er svært glad for å se at spillpolitikken ligger fast. Spilleproblemer er et betydelig folkehelseproblem, og Hjelpelinjen opplever en økning i antall henvendelser, primært fra de som spiller på utenlandske spill. Det er derfor svært viktig at pengespillmarkedet blir strengere regulert, og at det blir et effektivt forbud mot reklame fra pengespillaktører som ikke har tillatelse til å drive og markedsføre sine spill i Norge, avslutter Lillehagen.