Aldri før har så mange sendt inn søknader, som ved søknadsfristen 15. mars 2019.

Årets første søknadsfrist gikk ut fredag 15. mars 2019, og gjaldt for ordningene Helse og Ekspress. Da søknadsskjemaene stengte hadde det kommet inn rekordhøye 1.419 søknader.

Styrker fagutvalget

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen

Primært er det Ekspress som står for den største økningen med hele 906 innkommende søknader. Tidligere har antallet ligget på i underkant av 700 per søknadsrunde.

– Det er gledelig at ordningen er så populær, og vi ser nå at det er flere organisasjoner som tidligere ikke har benyttet seg av Ekspress i særlig grad, som har sendt inn flere søknader, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

For å sørge for en adekvat søknadsbehandling, har stiftelsen hentet inn tre nye fagutvalgsmedlemmer, som skal bidra med behandlingen av søknadene.

– Det var nødvendig når søknadsbunken ble såpass stor, sier Lillehagen.

Lavere tildelingsprosent

Ekspress er den eneste av stiftelsens ordninger som har en fast tildelingsramme på tolv millioner kroner i året, altså seks millioner per søknadsrunde. Det betyr at det trolig vil bli lavere tildelingsprosent i denne runden enn det har vært de siste årene.

– Det er en naturlig konsekvens av et høyere antall søknader. Ekspress bidrar til mye aktivitet og frivillighet i organisasjonene, samtidig som det er en enklere søknadsprosess, så vi har full forståelse for at det er en populær ordning, sier Lillehagen.

På Helse var antallet søknader omtrent som normalt med 513 innkommende søknader.

– Vi gleder oss til å se nærmere på søknadene på Helse, og spesielt på dem som tidligere har fått avslag med begrunnelse. Vi håper at denne dialogen med søkerne bidrar til at søknadene blir bedre og får større mulighet for gjennomslag. Det blir spennende å se, sier Lillehagen.

Tildelingen for de to ordningen er henholdsvis 15. mai for Ekspress og 15. juni for Helse.