I prosjektbiblioteket kan du lese mer om de over tusen prosjektene som fikk støtte i 2018.

– I 2018 støttet vi for første gang i historien over tusen prosjekter. Det er en stor milepæl, sier  generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Totalt har stiftelsen fordelt 279 millioner kroner til 1.002 prosjekter over hele landet dette året.

Her kan du se hvordan stiftelsen fordelte midlene i 2018:

Grafikk: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Her kan du fordype deg i tall og statistikk fra Stiftelsen Dams tildelinger i 2018

Les Stiftelsen Dams årsmelding for 2018

Bedre helse for mange mennesker

Stiftelsen Dams tildelinger fordeler seg på tre ulike ordninger: Helse, Forskning og Ekspress. I 2018 har om lag 55 prosent av midlene gått til Helse, 29 prosent til Forskning, mens fire prosent har gått til Ekspress.

I tillegg går tolv prosent av midlene til administrasjonstillegg til organisasjonene, som er et bidrag til håndtering av prosjektene.

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

– Fordelingen slik den er nå er etter ønske fra organisasjonene selv. Alle de tre ordningene bidrar til bedre helse for veldig mange mennesker, både på kort og lang sikt, sier Lillehagen.

Vurderes av eksterne fagpersoner

Alle søknader som rettes til Stiftelsen Dam må skje gjennom en godkjent søkerorganisasjon.

Det betyr at det er organisasjonene, ofte i samarbeid med fagmiljøer, som er ansvarlig for søknaden og prosjektene. Søknadene behandles så av eksterne fagutvalg, og samtlige søknader blir vurdert av flere personer.

– Det er viktig for oss at søknadshåndteringen er så etterrettelig og transparent som mulig, sier Lillehagen.

Søk opp samtlige prosjekter Stiftelsen Dam har støttet i vårt prosjektbibliotek.

Ansvarlige rammer

2018 ble et rekordår for stiftelsen, da den mottok hele 302 millioner kroner fra Norsk Tippings overskudd. Stiftelsen Dam mottar 6,4 prosent av overskuddet til Norsk Tipping, og for 2019 vil tallet bli 306 millioner kroner.

Som mottaker av spillemidler har stiftelsen et særlig ansvar for å jobbe for ansvarlige rammer for den norske spillpolitikken.

– I Norge har vi lang tradisjon for en ansvarlig spillpolitikk, der alt overskudd fra spill skal gå tilbake til samfunnet. De senere årene har vi sett at uregulerte aktører får stadig større plass i det norske markedet. Det er en svært uheldig utvikling, og vi ønsker å jobbe for at disse aktørene forsvinner fra det norske markedet. Det er viktig for oss at inntjeningen vår skjer innenfor ansvarlige rammer og ikke skaper mer spillavhengighet, sier Lillehagen.

Flere nyheter i 2019

I 2019 lanseres flere nyheter i Stiftelsen Dam. Blant annet åpnes rekrutteringen av fagutvalg ytterligere, slik at det nå er mulig for fagpersoner selv å registrere seg som interessert. Dette skal bidra til å ytterligere styrke målet om at fagutvalgene skal representere et bredt spekter av fagkunnskap.

I tillegg lanserer stiftelsen en helt ny ordning, som har fått navnet Utvikling.

Ordningen ligger i skjæringsfeltet mellom de eksisterende ordningene Helse og Forskning, og er jobbet fram på bakgrunn av behov fra organisasjonene selv. I første omgang er ordningen en pilot, som skal gjennomføres i to år, med totalt 40 millioner kroner til fordeling.

– Stiftelsens mål er å bidra til ny kunnskap og implementering av denne, og det tror vi at vil bli realisert gjennom denne ordningen, sier Lillehagen.

Les også: – Vi er stolte over tildelingsprosessene våre

Fakta