Fagrådgiver Ida Svege og generalsekretær Hans Christian Lillehagen er imponert over nivået på utviklingssøknadene. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Vi fikk 131 søknader, og dette er over all forventning, sa generalsekretær Hans Christian Lillehagen da søknadsfristen gikk ut 15. september.

Og 15. oktober er resultatet etter den første behandlingen i fagutvalget klar: 34 prosjektledere inviteres til å sende inn full søknad, med frist 15. desember.

– Vi er veldig imponerte over søknadenes kvalitet, over søkernes kompetanse, og over variasjonen i de foreslåtte prosjektene. Det er også gledelig å se at mange av våre medlems- og søkerorganisasjoner ønsker å benytte denne muligheten for å gjennomføre prosjekter som vil gi ny, relevant kunnskap, sier fagrådgiver Ida Svege.

Alle søkere har nå fått en epost, som er sendt gjennom søknadssystemet, der de får beskjed om de blir invitert med videre eller ikke (obs! om du ikke har fått eposten, kan det være lurt å sjekke spam-filteret).

Her finner du mer informasjon om ordningen Utvikling.

Behov i organisasjonene

Utvikling er en pilotordning, som i første omgang skal testes ut i to år. Det settes av 20 millioner kroner per år til ordningen, der det kan søkes om tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter). Dette kan være for eksempel utvikling av ny kunnskap, modellutprøving eller implementering av ny metode.

Målet er at ordningen skal bidra til ny kunnskap og nødvendig metodeutprøving som vil bidra til bedre helse og deltakelse for mange mennesker rundt om i landet.

– Utviklingsordningen har blitt til på bakgrunn av et behov organisasjonene har meldt om, sier Lillehagen.

Totrinns søknadsprosess

Med Utvikling tester Stiftelsen Dam for første gang ut en totrinns søknadsprosess, der søkerne sender en forenklet skissesøknad som først vurderes av et eksternt fagutvalg. Deretter inviteres de beste søknadene til å sende inn en utvidet søknad.

Hensikten med en slik prosess er å spare både søker for arbeid og for å heve kvaliteten på søknadsbehandlingen.

Fra og med 2020 vil også ordningen Forskning få en slik totrinns søknadsprosess.

Endelig svar 15. februar

De 34 prosjektene som nå blir invitert til å sende inn en full søknad får to måneder på seg til å skrive søknaden og utarbeide en fullstendig prosjektbeskrivelse. Deretter skal fagutvalget behandle søknadene, før tildelingen offentliggjøres 15. februar.

– Vi er veldig godt fornøyd med at interessen har vært så stor hittil, og er naturligvis spente på utfallet av hele søknadsrunden. Men vi har stor tro på at dette vil bidra til ny kunnskap og metodeutprøving som vil komme mange mennesker til gode, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.