Styreleder Ingrid Stenstadvold Ross med administrerende direktør i Norsk Tipping, Åsne Havnelid

Siden tidlig i 2019 har det pågått en intensiv debatt om pengespillreklame i Norge. Regjeringen har foreslått en lov som vil stoppe ulovlig reklame for utenlandske spillselskap, som i dag sendes fra tv-kanaler basert i utlandet. Forslaget har høstet bred støtte fra organisasjoner som engasjerer seg for problemspillernes sak, mens motstanden kommer fra tv-aktører som frykter tap av inntekter og arbeidsplasser.

Heller ikke på kontinentet står utviklingen stille. En rekke land innfører nå restriksjoner mot pengespillreklame. Det var hovedtema når Norsk Tipping inviterte til møte om trendene i Europas pengespillmarked.

Reklameforbudet i Italia har fått mye oppmerksomhet, men også i land som Spania og Belgia innføres det restriksjoner på reklamen. I Storbritannia har spillproblemer blant barn ført til endringer som skal redusere reklamepresset mot denne sårbare gruppen.

Ingrid Stenstadvold Ross, Pernille Huseby og Kristin Røe i panelsamtale med Tonje Sagstuen

Ansvarlighet det viktigste

Styreleder i Stiftelsen Dam, Ingrid Stenstadvold Ross, deltok i panelsamtale sammen med Pernille Huseby, som er generalsekretær i Actis, og Kristin Røe fra Norsk tipping. Hun er glad for at Norsk Tipping informerer om utviklingen.

–  Det er bra at vi får løftet debatten i et europeisk perspektiv. Det er ikke bare i Norge folk vil ha mindre spillreklame, og det er viktig å ha med seg. Samtidig skal vi ikke være redd for at Norge kan være litt annerledes, når det er i positiv retning.

Stenstadvold Ross er tydelig på at ansvarlighet er det viktigste for Stiftelsen Dam.

– Hensynet til de spillavhengige veier tyngst. Vi trenger en regulering som ivaretar de og samtidig gir forutsigbarhet for frivilligheten. Den norske modellen for pengespillregulering løser oppgaven best.

Hun oppfordrer politikerne på Løvebakken til å lande reklameforbudet og rette oppmerksomheten mot hvordan enerettsmodellen skal være i fremtiden.

– Jeg håper fokus fremover blir på å videreutvikle den norske pengespillmodellen. Kulturministeren og et samlet storting står bak flere tiltak for å beskytte problemspillere og stenge ute utenlandske spillselskap. Det er et godt utgangspunkt for å sikre ansvarlig spill og forutsigbare inntekter for frivilligheten i fremtiden.