Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, er bekymret over dårligere tilgang til tolk

– I praksis ser det ut til at personer som har lovfestet rett på tolk, ikke lenger får det. Det er i så fall alvorlig.

Lillehagen viser til at et medlem av Stiftelsens fagutvalg som vurderer prosjektsøknader nylig ble forhindret fra å stille på en viktig konferanse på grunn av at NAV ikke kunne fremskaffe tolk. Flere av stiftelsens medlemsorganisasjoner har meldt om lignende tilfeller i andre sammenhenger, og frykter at manglende tolk kan bli et problem framover.

Lillehagen påpeker at fravær av tolk ekskluderer døve, døvblinde og hørselshemmede fra å delta på like fot med andre.

– Det er et problem ikke bare for den det gjelder, men også for helse søknadsbehandlingen som går glipp av viktig kompetanse. I verste fall kan dette gjøre det umulig for oss å gjennomføre møter med personer som trenger tolk.

Håper på løsning

Flere interesseorganisasjoner har engasjert seg i saken. Lillehagen håper myndighetene lytter til budskapet og at det kommer i gang en god dialog

– Det er ikke vår oppgave å mene noe om hvordan NAV jobber, men jeg føler vi må si ifra når fagpersoner som har vært med oss i flere år ikke lenger kan delta. Vi håper det kommer i gang en samtale mellom NAV og de som organiserer brukerne gjennom Norges Døveforbund, Hørselshemmedes landsforbund, FFO og andre berørte, slik at de som har krav på tolk faktisk får det framover.