Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen

– For regjeringen er dette et verdivalg der hensynet til personer med spilleproblemer og deres pårørende må gå foran økonomiske hensyn, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding som ble sendt ut fredag.

For fredag ble lovforslaget som gir norske myndigheter nye verktøy til å stanse ulovlig pengespillreklame i Norge godkjent i statsråd.

Det er generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, godt fornøyd med.

– Dette er noe vi og mange andre i frivilligheten har jobbet lenge for å få til, og vi er veldig glad for at kulturminister Abid Raja følger opp dette viktige lovforslaget, sier han.

Bred støtte for den norske modellen

Stiftelsen Dam er en av Norsk Tippings overskuddsmottakere, og forvalter 6,4 prosent av det norske spillselskapets overskudd. Derfor jobber stiftelsen aktivt for en ansvarlig spillpolitikk, som setter hensynet til de spillavhengige først. Stiftelsen Dam mener også – i tråd med norsk lovverk – at alt overskudd fra spill skal gå tilbake til gode formål.

– Det skal ikke være sånn at enkeltpersoner skal kunne tjene seg rike på spill på bekostning av de spillavhengige. Vi har en lang og god tradisjon i Norge for at alt overskudd fra spill skal gå tilbake til gode formål, og vi er glade for at regjeringen fortsetter denne tradisjonen. Det er det også bred støtte for i Stortinget, sier Lillehagen.

Les også: Frivilligheten kan tape 1,3 milliarder kroner på lisensmodell

Viktig for spillavhengige

Lovforslaget fra regjeringen innebærer at Medietilsynet gis myndighet til å pålegge tv-distributører å hindre tilgangen til markedsføring for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Det betyr at tv-selskaper som tidligere har omgått det norske regelverket ved å sende fra land der lovverket er annerledes, mister dette smutthullet.

– Som også kulturministeren påpeker vil dette bety mye for mennesker med pengespillavhengighet, sier Lillehagen.

– Bredt regelverk som er vanskelig å omgå

For Stiftelsen Dam er det også positivt at myndigheten til å håndheve loven legges til Medietilsynet, og ikke domstolene. Dette påpekte stiftelsen også i sitt høringssvar i mai.

– Om disse sakene skal opp i domstolene, er det fare for at de trekker ut. Mange rettssaker vil dessuten belaste domstolene unødig. Når ansvaret ligger hos Medietilsynet blir det derimot mulig å håndheve loven raskt og effektivt, sa Lillehagen den gangen.

Reglene vil omfatte alle nett som formidler tv og audiovisuelle bestillingstjenester. Det betyr at strømmetjenester, og ikke bare lineær-tv, omfattes.

– Dette var et ønske både fra oss, Røde Kors og Spillavhengighet Norge i høringsrunden fordi det gir et bredt regelverk som er vanskelig å omgå, sier Lillehagen.

Vil ha mindre reklame fra norske aktører

Tall fra Medietilsynet viser at fra august 2018 til august 2019 brukte pengespillselskap uten tillatelse i Norge 630 millioner kroner på markedsføring gjennom kanaler som sender fra utlandet mens de norske lovlige aktørene brukte 348 millioner kroner i samme periode.

I en undersøkelse gjøre av Kantar på oppdrag for Norsk Tipping svarte 87 prosent at det er for mye pengespillreklame.

– Det viser bare at det er på høy tid at vi får bort det enorme reklametrykket, sier Lillehagen.

Han understreker at dersom man lykkes i å stenge reklamen fra de uregulerte aktørene ute fra norske tv-skjermer, er det viktig at også de norske lovlige aktørene reklamerer mindre.

– Det vil være en naturlig og viktig konsekvens, sier han.