Blant prosjektene som har fått støtte er blant annet digital lungerehabilitering, forebygging av isolasjon for blinde, utdeling av mat og brukerutstyr til rusavhengige og ulike telefon- og chattjenester for utsatte grupper.

– Vi er glade for at vi har kunnet bidra med disse midlene, men vi vet også at det er langt fra nok. Helseorganisasjonene står foran enorme utfordringer i månedene som kommer, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Her kan du se hele listen over prosjekter som har fått støtte gjennom «koronaprogrammet»

Høy helsefaglig standard

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

Onsdag 25. mars åpnet stiftelsens Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien. Siden da har det kommet inn nærmere 300 søknader. Med løpende søknadsfrist har det fortløpende blitt behandlet søknader og tildelt midler. En rekke prosjekter er allerede godt i gang.

Selv om det kan virke som lang tid å fordele 20 millioner kroner på litt over en måned, understreker Lillehagen at det ikke hadde vært faglig forsvarlig å gjøre det raskere.

– Selv i en krisesituasjon er det viktig å beholde høye helsefaglige standarder i vurderingene av søknadene, og fagutvalget vårt har jobbet på spreng for å behandle disse søknadene så raskt som de har gjort, sier han.

Flere får helseplager

Fasiten når programmet nå er avsluttet er at 121 prosjekter har fått støtte. Det er et bredt spekter av prosjekter som har fått støtte, men felles for alle er at det handler om omstilling for å møte medlemmene – de sårbare gruppene – sine behov i krisetiden.

Blant annet handler det om digitale rehabiliterings- og treningsprogrammer, informasjonskampanjer mot kronisk syke, tiltak for å forhindre og forebygge isolasjon og utdeling av mat til utsatte grupper.

– De fleste av oss har satt deler av livet vårt på vent, men for mange har denne situasjonen bidratt til at de får både fysiske og psykiske helseplager, kanskje større enn før. Det kan være lungesyke som ikke får den rehabiliteringen de har behov for, eller mennesker med funksjonsnedsettelser som ikke får praktisk bistand og som da ender opp med å bli isolert, sier Lillehagen.

God samfunnsøkonomi

Parallelt med «koronaprogrammet» har Stiftelsen Dam de siste ukene jobbet med å synliggjøre behovene i organisasjonene. Lillehagen mener søknadene – og de innvilgede prosjektene – er en god dokumentasjon på hvilke omstillingsbehov det nå er behov for.

– Vi håper politikerne nå lytter, og bidra til at også helseorganisasjonene får støtte til deres nødvendige omstillingsarbeid. Det er på tide å hjelpe dem som hjelper – det vil være en god investering i lang tid framover, sier han.

Les også: «For 1,6 million nordmenn er «gradvis gjenåpning» umulig»

Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien