Økt momskompensasjon og stimuleringspakker til idrett, frivillighet og kultur er det viktigste sakene for frivilligheten i budsjettforslaget som ble lagt frem onsdag.

Fordelingsnøkkelen til Norsk Tipping forblir uendret. Det betyr at helsefrivilligheten får 6,4 prosent fordelt over Dams programmer. I 2020 var det 305,7 millioner kroner. Det ligger an til en økning i 2021.

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, er fornøyd.

– Det er gledelig at Norsk Tipping fortsetter å levere gode overskudd tilbake til det norske samfunnet, og at regjeringen holder fast på fordelingen mellom formålene.

Forventer penger til helsefrivilligheten

Lillehagen mener regjeringen har levert et budsjett uten de store overraskelsene.

– Dette er et budsjett omtrent som forventet. For våre medlemsorganisasjoner er det positivt at momskompensasjonen til frivilligheten skrus opp. Vi ser også at regjeringen planlegger en stimuleringspakke til frivillighet og kultur, og forventer at helsefrivilligheten får ta del i de midlene, sier han.

Han understreker at frivilligheten står overfor store utfordringer som følge av pandemien og fortjener regjeringens støtte.

– Organisasjonene gjør en viktig jobb for samfunnet, bidrar med nødvendig beredskap og har flere oppgaver enn noensinne. De trenger at politikerne er med på laget.

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen

Tror på økt satsing mot spillavhengighet

Stiftelsen Dam har tidligere tatt opp at regjeringen bruker for lite penger til tiltak mot spillavhengighet. Det er etablert i tidligere handlingsplaner mot spillavhengighet at opp til 0,5 prosente av overskuddet fra Norsk Tipping – omtrent 25 millioner kroner – kan brukes til dette formålet. Likevel har summen ligget stabilt på 15 millioner kroner over flere år.

Det står ikke i stil med regjeringens offensive spillpolitikk, mener Lillehagen

– Denne regjeringen har gjort en stor jobb med å få på plass tiltak for å verne spilleavhengige, og sørge for at pengespill foregår i ansvarlige former. I vår vedtok Stortinget forslaget som vil gjøre slutt på den utenlandske spillreklamen og i sommer kom det etterlengtede forslaget til ny lov om pengespill. Satsingen er ikke komplett før man også prioriterer tiltak mot spillavhengige, sier han.

Han tror det er fullt mulig å få økt summen før budsjettet endelig vedtas i Stortinget.

– Både regjeringen og det store flertallet i Stortinget vet hvor viktig arbeidet mot spillavhengighet er. Vi kommer til å ta det opp i budsjetthøringen, og jeg tror at politikerne vil lytte, sier Lillehagen.