Anbefaling fra hovedveileder

Teksten under kopieres til veilederes brevark.

Til Stiftelsen Dam                                                                                                                       Dato:

 

Anbefaling fra hovedveileder

 

Navn på prosjektet:

Tidsramme:

Navn på kandidat:

Kjennskap til kandidat:

Vurdering av prosjektet og gjennomførbarhet:

Bekreftelse på veilederansvaret:

 

 

Underskrevet med navn, tittel og arbeidssted