Ann-Karin har jobbet i Stiftelsen Dam siden 1. november 2012, som administrasjonssekretær.

Hun har ansvar for ekspedisjonstjenester, sentralbord, tilrettelegging for møtevirksomhet og fagkonferanser, samt tilrettelegging og oppfølging av stiftelsens besluttende organer.