Eli Drivdal begynte i Stiftelsen Dam 15. januar 2001og er fagsjef for forskningen.

Hun er utdannet cand.san fra Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet som fysioterapeut, idrettsinstruktør og vært med i flere utviklingsprosjekter.

I Stiftelsen Dam har Eli ansvar for forskningstildelingene. Det vil si alt fra utlysning, søknadsskjemaer, informasjon om søknadsprosessen, søknadsbehandlingen, fagutvalget for forskning og oppfølging av forskningsprosjektene.