Jan H. Gulbrandsen har jobbet i Stiftelsen Dam siden februar i 2001, som fagsjef rehabilitering og fra 2016 som fagsjef helse.

Han er utdannet fysioterapeut med administrativ tilleggsutdanning, og har tidligere jobbet hovedsakelig i kommunesektoren i ulike stillinger innen helse og pleie og omsorg.

I Stiftelsen Dam har Jan ansvar for søknadsprosesser og prosjektoppfølging innen helse og Ekspress, samt annen faglig oppfølging av søkerorganisasjonene. I tillegg har han god kjennskap til alle funksjoner i vårt søknadssystem Damnett.