Lisa Nome har jobbet som rådgiver programdrift i Stiftelsen Dam siden august 2020.

Tidligere har hun blant annet jobbet som avdelingsingeniør på Folkehelseinstituttet med internasjonale forskningsprosjekter og som rådgiver i Kreftforeningen med frivillighet og brukermedvirkning. Hun er utdannet bioingeniør med mastergrad i samfunnsmedisin fra Universitetet i Oslo.

I Stiftelsen Dam har Lisa ansvar for å følge opp søknader i de fleste programmene. Hun svarer på henvendelser knyttet til søknader og søknadsbehandling, og veileder søkere og søkerorganisasjoner.