Årsmøte og årsmøteseminar 2019

Stiftelsen Dams årsmøte med påfølgende årsmøteseminar arrangeres 21. mai 2019.

Velkommen til Stiftelsen Dams årsmøte og årsmøteseminar 21. mai 2019 på Gamle Museet i Oslo.

Stiftelsen Dams årsmøte med påfølgende årsmøteseminar arrangeres 21. mai 2019 på Gamle Museet i Oslo. Alle årsmøterepresentanter mottar sakspapirer både på epost og post senest fire uker før årsmøtet.

Årsmøtet er for stiftelsens medlemsorganisasjoner, mens årsmøteseminaret er åpent for alle. Av hensyn til plass og servering er det nødvendig å melde seg på begge deler.

Her finner du påmelding til både årsmøtet og årsmøteseminar.

Årsmøtet starter klokken 10, mens årsmøteseminaret starter klokken 12.30 og er ferdig klokken 15.

Spillpolitikk tema for årsmøteseminar

Tema for seminaret er spillpolitikk. Stiftelsen Dam mottar 6,4 prosent av overskuddet til Norsk Tipping, som i 2019 utgjør 306 millioner kroner. Som forvalter av spillemidler har stiftelsen et særlig ansvar for ansvarlig spillpolitikk.

Norsk spillpolitikk endrer seg fort. Utenlandske gamblingselskaper mobiliserer mot enerettsmodellen, og truer dermed inntektene til Stiftelsen Dam. Disse uregulerte aktørene forener nå krefter, spisser budskapet og ansetter fulltids lobbyister.

På Stortinget og i regjeringskorridorene jobbes det med nye lover med avgjørende betydning for enerettsmodellens fremtid.

Skal enerettsmodellen bestå må frivilligheten være oppmerksomme og stå sammen. Extrastiftelsen mener utviklingen gir grunn til bekymring og inviterer derfor til årsmøteseminar om den spillpolitiske utviklingen.

Følg også med på vårt Facebook-arrangement her

Her ser du programmet for årsmøteseminaret: