Ekspress

Her finner du informasjon om ordningen Ekspress.

Ordningen Ekspress er stiftelsens minste ordning. Det settes hvert år av 12 millioner kroner til denne ordningen, fordelt på to søknadsrunder. Ordningen er eksklusiv for stiftelsens medlemsorganisasjoner.

Formålet med Ekspress er å støtte små enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet. Ordningen har et enklere søknadsskjema og raskere saksbehandling, slik at det skal gå kort tid fra idé til gjennomføring.

Det kan søkes om prosjekter i størrelsesorden 5.000-30.000 kroner og prosjektlengden er maks ett år.

Ordningen Ekspress har to søknadsfrister og to tildelinger hvert år, og deles derfor inn i Ekspress vår og Ekspress høst.

Her finner du en trinn-for-trinn-gjennomgang av hele søknadsprosessen til alle stiftelsens ordninger.

Viktige datoer for ordningen Ekspress:

  • Cirka 1. november: Utlysning av midler Ekspress vår
  • 2. januar: Søknadsskjemaet for Ekspress vår åpner
  • 15. mars: Søknadsfrist Ekspress vår
  • Cirka 1. april: Utlysning av midler Ekspress høst
  • 15. mai: Tildeling Ekspress vår (klokken 13)
  • Cirka 1. juni: Utbetaling av midler Ekspress vår
  • 2. juni: Søknadsskjemaet for Ekspress vår åpner
  • 15. september: Søknadsfrist Ekspress høst
  • 15. november: Tildeling Ekspress høst (klokken 13)
  • Cirka 1. desember: Utbetaling av midler Helse høst

Eksempler på Ekspress-prosjekter:

Matmagi med matallergi

M-asse S-jø Kajakk-kurs!

Litteraturhus for alle i Bergen

Hverdagsintegrering mellom himmel og hav

Se øvrige Ekspress-prosjekter i Stiftelsen Dams prosjektbibliotek her

Relevante sider for ordningen Ekspress:

Utlysninger (Fra og med 2020 vil Stiftelsen Dam ha en egen utlysning for hver enkelt søknadsordning)

Brukerveiledning for Ekspress

Instruks fagutvalg Ekspress

Søknadsvurdering Ekspress

Sluttrapport/regnskap Ekspress