Ekspress

Her finner du informasjon om ordningen Ekspress.

Ordningen Ekspress er stiftelsens minste ordning. Det settes hvert år av 12 millioner kroner til denne ordningen, fordelt på to søknadsrunder. Ordningen er eksklusiv for stiftelsens medlemsorganisasjoner.

AKTIV UTLYSNING: EKSPRESS VÅR 2020

Formålet med Ekspress er å støtte små enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet. Ordningen har et enklere søknadsskjema og raskere saksbehandling, slik at det skal gå kort tid fra idé til gjennomføring.

Det kan søkes om prosjekter i størrelsesorden 5.000-30.000 kroner og prosjektlengden er maks ett år.

Ordningen Ekspress har to søknadsfrister og to tildelinger hvert år, og deles derfor inn i Ekspress vår og Ekspress høst.

Her finner du en trinn-for-trinn-gjennomgang av hele søknadsprosessen til alle stiftelsens ordninger.

Viktige datoer for ordningen Ekspress:

Ekspress vår:

  • Cirka 15. november: Utlysning av midler
  • 2. januar: Søknadsskjemaet åpner
  • 15. mars: Søknadsfrist
  • 15. mai: Tildeling (klokken 13)
  • Cirka 1. juni: Utbetaling av midler

Ekspress høst:

  • Cirka 15. april: Utlysning av midler
  • 2. juni: Søknadsskjemaet åpner
  • 15. september: Søknadsfrist
  • 15. november: Tildeling (klokken 13)
  • Cirka 1. desember: Utbetaling av midler

Eksempler på Ekspress-prosjekter:

Matmagi med matallergi

M-asse S-jø Kajakk-kurs!

Litteraturhus for alle i Bergen

Hverdagsintegrering mellom himmel og hav

Se øvrige Ekspress-prosjekter i Stiftelsen Dams prosjektbibliotek her

Relevante sider for ordningen Ekspress:

For søkere:

Om søknadsbehandlingen:

For mottakere av midler: