Ekspress

Her finner du informasjon om programmet Ekspress.

Ekspress er stiftelsens minste program. Det settes hvert år av 12 millioner kroner til dette programmet, fordelt på to utlysninger. Ekspress er eksklusiv for stiftelsens medlemsorganisasjoner.

Neste utlysning for programmet Ekspress kommer cirka 15. april 2020.

Formålet med Ekspress er å støtte små enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet. Programmet har et enklere søknadsskjema og raskere saksbehandling, slik at det skal gå kort tid fra idé til gjennomføring.

Det kan søkes om prosjekter i størrelsesorden 5.000-30.000 kroner og prosjektlengden er maks ett år.

Ekspress har to utlysninger per år, og deles derfor inn i Ekspress vår og Ekspress høst.

Her finner du en trinn-for-trinn-gjennomgang av hele søknadsprosessen til alle stiftelsens programmer.

Viktige datoer for Ekspress:

Ekspress vår:

  • Cirka 15. november: Utlysning av midler
  • 2. januar: Søknadsskjemaet åpner
  • 15. mars: Søknadsfrist
  • 15. mai: Tildeling (klokken 13)
  • Cirka 1. juni: Utbetaling av midler

Ekspress høst:

  • Cirka 15. april: Utlysning av midler
  • 2. juni: Søknadsskjemaet åpner
  • 15. september: Søknadsfrist
  • 15. november: Tildeling (klokken 13)
  • Cirka 1. desember: Utbetaling av midler

Eksempler på Ekspress-prosjekter:

Matmagi med matallergi

M-asse S-jø Kajakk-kurs!

Litteraturhus for alle i Bergen

Hverdagsintegrering mellom himmel og hav

Se øvrige Ekspress-prosjekter i Stiftelsen Dams prosjektbibliotek her

Relevante sider for Ekspress:

For søkere:

Om søknadsbehandlingen:

For mottakere av midler: