Helse

Her finner du informasjon om programmet Helse.

Helse er stiftelsens største program og omtrent to tredjedeler av midlene går til dette.

Aktuell utlysning: Helse vår 2021

Formålet med Helse er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge og som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Helse-prosjekter omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Programmet Helse har to utlysninger hvert år, og deles derfor inn i Helse vår og Helse høst.

Her finner du en trinn-for-trinn-gjennomgang av hele søknadsprosessen til alle stiftelsens programmer.

Vil du vurdere søknader for Stiftelsen Dam? Les mer og registrer deg her


Viktige datoer for programmet Helse:

Helse vår:

  • Innen 15. november: Utlysning av midler
  • 2. januar: Søknadsskjemaet åpner
  • 15. mars: Søknadsfrist
  • 15. juni: Tildeling (klokken 13)
  • Cirka 1. juli: Utbetaling av midler

Helse høst:

  • Cirka 15. april: Utlysning av midler
  • 2. juni: Søknadsskjemaet åpner
  • 15. september: Søknadsfrist
  • 15. desember: Tildeling (klokken 13)
  • Cirka 1. februar: Utbetaling av midler

Husk at søkerorganisasjonene har frist FØR Stiftelsen Dams søknadsfrister, så ta kontakt med din organisasjon så tidlig som mulig.


Eksempler på helseprosjekter:

Kurs i psykisk helse i ungdomsskolene

RockSteady Boxing – Fight Back Parkinson

TV BRA: TV for og med utviklingshemmede 

«Ja betyr ja»

Se øvrige helseprosjekter i Stiftelsen Dams prosjektbibliotek her


Relevante sider for ordningen Helse:

For søkere:

Om søknadsbehandlingen:

For mottakere av midler: