Helse

Her finner du informasjon om ordningen Helse.

Ordningen Helse er stiftelsens største ordning og omtrent to tredjedeler av midlene går til denne ordningen.

Formålet med Helse er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge og som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Helse-prosjekter omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Det kan søkes om opp til én million kroner per år i totalt tre år.

Ordningen Helse har to søknadsfrister og to tildelinger hvert år, og deles derfor inn i Helse vår og Helse høst.

Her finner du en trinn-for-trinn-gjennomgang av hele søknadsprosessen til alle stiftelsens ordninger.

Vil du vurdere søknader for Stiftelsen Dam? Les mer og registrer deg her

Viktige datoer for ordningen Helse:

  • Cirka 1. november: Utlysning av midler Helse vår
  • 2. januar: Søknadsskjemaet for Helse vår åpner
  • 15. mars: Søknadsfrist Helse vår (klokken 15)
  • Cirka 1. april: Utlysning av midler Helse høst
  • 2. juni: Søknadsskjemaet for Helse høst åpner
  • 15. juni: Tildeling Helse vår (klokken 13)
  • Cirka 1. juli: Utbetaling av midler Helse vår
  • 15. september: Søknadsfrist Helse høst (klokken 15)
  • 15. desember: Tildeling Helse høst (klokken 13)
  • Cirka 1. februar: Utbetaling av midler Helse høst

Eksempler på helseprosjekter:

Kurs i psykisk helse i ungdomsskolene

RockSteady Boxing – Fight Back Parkinson

TV BRA: TV for og med utviklingshemmede 

«Ja betyr ja»

Se øvrige helseprosjekter i Stiftelsen Dams prosjektbibliotek her

Relevante sider for ordningen Helse:

Utlysninger (Fra og med 2020 vil Stiftelsen Dam ha en egen utlysning for hver enkelt søknadsordning)

Prosjektbeskrivelse Helse

Brukerveiledning for helseprosjekter

Søknadsvurdering Helse

Instruks fagutvalg Helse

Fremdriftsrapport Helse

Regnskap Helse

Sluttrapport Helse