Lev Vel

Lev Vel er Stiftelsen Dams årlige fagkonferanse.

Lev Vel er Stiftelsen Dams årlige fagkonferanse for organisasjonene. Konferansen inngår som et ledd i en større kampanje, som fokuserer på et overgripende tema innen helse og frivillighet.

Konferansen ble de første fem årene arrangert som en heldagskonferanse i Oslo. Men i 2019 utvidet stiftelsen konseptet til å omfatte totalt fem arrangementer i fem byer. Det er et mål å videreføre en slik oppdeling av fagkonferansen, slik at man kan nå et bredere publikum, med større faglig utbytte.

Temaet for Lev Vel 2020 bli sosial ulikhet i helse.

Har du innspill til fagkonferansen? Send epost til kommunikasjonssjef Hege Bjørnsdatter Braaten.

Les om tidligere års konferanser her: