LEV VEL 2018: #helelivet

LEV VEL er Stiftelsen Dams årlige fagkonferanse. Neste konferanse arrangeres 20. mars 2018, på Sentralen i Oslo.

Påmeldingen til neste års konferanse er åpen – meld deg på og hold av datoen!

LEV VEL er Stiftelsen Dams årlige fagkonferanse for organisasjonene. Konferansen inngår som et ledd i en større kampanje, som fokuserer på et overgripende tema innen helse og frivillighet.

I 2018 blir temaet eldre og frivillighet.

Meld deg på LEV VEL 2018 her!

PROGRAM LEV VEL #HELELIVET

08.30 Registrering, mingling og kaffe

KONFERANSIER: ANDERS ROGG

09.00 Åpning

Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam

Line Miriam Sandberg, statssekretær Helse- og Omsorgsdepartementet

09.20 Eldre, frivillighet og omsorgsoppgaver

Flere eldre – flere muligheter
Wenche Frogn Sellæg, tidligere leder Statens Seniorråd

When the saints go marching in – Om eldre voksne frivillige i helse- og omsorgstjenestene
Bodil Hansen Blix, postdoktor, Senter for omsorgsforskning nord

10.00 Nytenkning

Sosial digital kontakt – mobilisering mot ensomhet blant eldre
Inger Marie Holm, forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforsking

weCare, smart kommunikasjon og planlegging for pårørende
Silje Karine Robinson og Kristine Askvik, weCare/prosjektledere Rådet for psykisk helse

Hørselshjelperne – nødvendig hjelp i et raskt skiftende samfunn
Roar Råken, organisasjonssjef Hørselshemmedes Landsforbund

10.45 Workshop – har du en god idé

Introduksjon: Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær Frivillighet Norge

11.30 Lunsj

12.30 Underholdning – Anders Rogg

12.40 En mangfoldig alderdom

Det trengs en hel landsby for at eldre skal oppleve livsglede – livet ut
Birgitte Brekke, generalsekretær i Livsglede for eldre

MIKROFOREDRAG – MØT PROSJEKTENE :
Kjetil Sandsengen og Elin Prestesæter: Velkommen inn (Kirkens Bymisjon)
Christine Lillehovde: Vålerengas eldreenergi (Norges Idrettsforbund)
Naomi Masuda: Besøksvenn med hund (Røde Kors)
Therese Lerstad: Bowls for eldre herrer (Mental Helse)
Anne-Bente Stigen Berg: Kløvertur (Norske Kvinners Sanitetsforening)
Solgunn Knardal: Musikk og trening gir mening (Nasjonalforeningen for folkehelsen)

13.40 Pause

13.55 Samspill

Oslo – veien til en aldersvennlig by
Heidi Karsrud Nordal, prosjektleder Alders- og demensvennlig by

Måltidets muligheter
Jarle Eskedal og Erlend Eliassen, Cynergi Film & TV/Nasjonalforeningen for folkehelsen

Lev vel hele livet – hjemme
Bettina Husebø professor og leder ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin

«Ingenting er for seint»
Anders Rogg

15.00 Slutt

Utskriftsvennlig program for LEV VEL 2018 finner du her

Det overordnete målet med LEV VEL er å synliggjøre utfordringer, og å bidra til samfunnsendring, gjennom frivilligheten, slik at mennesker kan få bedre liv.

LEV VEL utformes i samarbeid med organisasjonene, og det er et mål å synliggjøre eksisterende eller avsluttede prosjekter, i kombinasjon med eksterne fagpersoner.

Kampanjen skal ta i bruk kreative virkemidler som video, bilder og historiefortelling, og det er et mål å spre budskapet både i tradisjonelle og sosiale medier, for å spille opp til konferansen.

Selve arrangementet skal oppleves både underholdende, informerende og provoserende,  samtidig som vi ønsker å sette i gang noen prosesser, som på sikt kan resultere i nye prosjektsøknader.

 

Spørsmål? Send gjerne en epost til kommunikasjonssjef Hege Bjørnsdatter Braaten eller politisk rådgiver Stian Amadeus Antonsen

 

Her kan du lese om tidligere års konferanser:

LEV VEL 2017 #innafor

LEV VEL 2016 #syktpopulær