Prosjektbeskrivelse Helse

Her finner du malen Stiftelsen Dam anbefaler for prosjektbeskrivelsen som skal følge med søknader i programmet Helse.

Foto: colourbox.com

Nedenfor ser du disposisjonen i malen. Den er kun ment for å gi deg et overblikk over elementene i malen.

Selve malen laster du ned her. I den finner du også mer informasjon om de enkelte elementene.

Husk:

  • Den endelige prosjektbeskrivelsen kan ikke overstige åtte sider, inkludert referanser.
  • Ikke alle elementer i malen vil være like aktuell for alle prosjektsøknader, og omfanget og innholdet av beskrivelsen under hvert element vil følgelig variere.
  • Dersom du har behov for å beskrive flere aspekter enn det som fremkommer i malen kan du legge til ekstra overskrifter med tilhørende tekst etter punkt 4.7.

DISPOSISJON

1 TITTEL PÅ PROSJEKT

2 INNLEDNING

2.1 Bakgrunn for prosjektet
2.2 Mål for prosjektet

3 PLAN OG GJENNOMFØRING

3.1 Måloppnåelse og resultatevaluering
3.2 Målgruppe
3.3 Tiltak/Aktivitet
3.4 Gjennomføring og fremdriftsplan

4 ANDRE OPPLYSNINGER

4.1 Etiske vurderinger og personvernhensyn
4.2 Frivillighet
4.3 Brukermedvirkning
4.4 Tilleggsfinansiering og andre ressurser
4.5 Formidling av resultater
4.6 Forventet verdi for målgruppe og samfunn
4.7 Videreføring av prosjektet

5 LITTERATURLISTE