Prosjektbeskrivelse: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Her finner du malen Stiftelsen Dam for prosjektbeskrivelsen som skal følge med søknader i Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Nedenfor ser du disposisjonen i malen. Den er kun ment for å gi deg et overblikk over elementene i malen.

Selve malen laster du ned her. Den må brukes. Søknader som ikke bruker malen, vil bli avslått.

DISPOSISJON

1. SOLIDITET 

1.1 Bakgrunn for prosjektet/tiltaket  

1.2 Aktivitet/tiltak/metode 

Dette kapittelet skal gi en beskrivelsen av kvaliteten på de planlagte aktivitetene og metodene som brukes, og i hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende. 

2. VIRKNING 

2.1 Antatt virkning av prosjektet/tiltaket 

2.2 Tiltak for formidling og utnyttelse 

Dette kapittelet skal gi en beskrivelse av potensielle virkninger og effekter av prosjektet, og kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem. 

3. GJENNOMFØRING 

3.1 Prosjektleder og prosjektgruppe 

3.2 Arbeidsplan: Organisering og styring 

Dette kapittelet skal gi en beskrivelse av kvaliteten på prosjektgruppen og på prosjektets organisering og styring.