Opplæring

Stiftelsen Dam gir opplæring til prosjektkoordinatorer og saksbehandlere i godkjente søkerorganisasjoner.

Foto: colourbox.com

Opplæring i Stiftelsen Dam

Prosjektkoordinatormøter
To ganger i året arrangerer vi møte for prosjektkoordinatorer i medlemsorganisasjonene.

Møtene skal sikre god kommunikasjon og informasjonsflyt mellom Stiftelsen Dam og medlemsorganisasjonene.

Tema for disse møtene vil variere litt for hver gang, basert på ny utvikling, innspill og forslag.

Søkerorganisasjoner
Søkerorganisasjoner som ikke er medlem i Stiftelsen Dam kan ta kontakt med sekretariatet dersom de har behov for opplæring. Vi anbefaler også å lese brukerveiledningene for de ulike ordningene, samt brukerveiledning for saksbehandlere og prosjektkoordinatorer, som skal gi svar på de fleste spørsmål.

Telefonstøtte
Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på. Faglige spørsmål rettes best til fagsjef innen det aktuelle området.