Stiftelsen Dams personvernerklæring for Netigate

Generelt

Behandlingsansvarlig instans for alle personopplysninger i denne undersøkelsen er Stiftelsen Dam, Akersgata 28, 0158 Oslo.

Databehandler er Netigate Norge AS, Grensen 16, 0159 Oslo. Les mer om deres personvernpolicy denne nettsiden. Stiftelsen Dam har inngått databehandleravtale med Netigate Norge AS.

Stiftelsen Dam benytter Netigates systemer til invitasjoner og enkle spørreundersøkelser. For invitasjoner vil informasjon som ditt navn og din e-postadresse knyttes til din besvarelse, i noen tilfeller vil også annen informasjon som arbeidsgiver, adresse og allergier/behov for tilrettelegging også knyttes til besvarelsen. Dataene vil kun bli brukt til den enkelte invitasjon/deltakelse på arrangement, og informasjonen vil bli slettet i etterkant av arrangementet.

For spørreundersøkelser vil navn og/eller epostadresser knyttes til besvarelsen. I noen tilfeller også annen informasjon som arbeidsgiver/organisasjonstilknytning. Det vil alltid oppgis i forkant av en undersøkelse om den er anonymisert eller ikke, og det vil også bli oppgitt ved hver undersøkelse hva resultatene skal brukes til.

Formålet med spørreundersøkelser i regi av Stiftelsen Dam er å samle informasjon om Stiftelsen Dams virksomhet, for å kvalitetssikre virksomheten i samsvar med organisasjonenes ønsker. Dette brukes internt i sekretariatets arbeid, som også legges fram for stiftelsens styre, representantskap og i andre møter mellom sekretariatet og organisasjonene. Innhenting av slik informasjon som er relevant for stiftelsens utvikling og videre arbeid, vil bli lagret i stiftelsens interne systemer. Personopplysninger som navn og organisasjonstilknytning vil bli slettet, dersom dette ikke er relevant for videre analyse og oppfølging.

Det er frivillig å delta i Stiftelsen Dams spørreundersøkelser, og du kan når som helst be om å få innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Du kan også når som helst be om at disse slettes.

Les mer om personvern i Stiftelsen Dam her.