Rutine: Program for gruppemøter, Forskning

Oppdatert: 14.09.19

Denne rutinen beskriver hva som skal skje under gruppemøtene i Stiftelsen Dams program Forskning. Gruppemøtene er siste del av den faglige vurderingen av stiftelsens forskningssøknader. Grupper på fem utvalgsmedlemmer møtes for å diskutere søknader som alle har lest og vurdert på forhånd. 

Forberedelser

For å gjennomføre vurderingen er det avgjørende at alle utvalgsmedlemmene har satt seg godt inn i følgende sentrale dokumenter:

Utvalgsmedlemmene må ta med egen PC. Det er en fordel denne har nettleseren Chrome installert.

Program

Sted: Stiftelsen Dams lokaler i Akersgata 28 i Oslo sentrum

Tid: 8.30-16.00

Dato: Gjennomføres tre ulike dager i september

 

8:30-8.45  Velkommen og introduksjon

Sekretariatet leder møtet og åpner med å presentere nformasjon om søknadsbehandlingen så langt (inkludert vurdering av framdriftsrapporter) og hvordan gruppemøtene skal gjennomføres.

08:45-11:30 Diskusjon av søknader

I diskusjonen av søknadene skal utvalgsmedlemmene..

  • ..diskutere søknadene ut fra vurderingskriteriene
  • ..få frem både styrker og svakheter ved søknadene
  • ..ikke dele egen karaktersetting
  • ..justere sin individuelle karakter i lys av diskusjonen
  • ..justere tilbakemeldingen til søker i lys av diskusjonen (vil bli gjort tilgjengelig for søker)

 

11:30-12:15 Lunsj

Lunsj i lokalene til Stiftelsen Dam

12:15-15:00 Diskusjon av søknader fortsetter

Søknadene diskuteres ut fra stiftelsens vurderingskriterier. Karakterer skal ikke diskuteres.

15:00-15:40 Siste justering av karakterer og kommentarer

Tid til å justere de individuelle vurderingene. Husk tilbakemeldingen til søker.

15:40-16:00 Oppsummering

Møteleder oppsummerer og presenterer resultatene fra gruppens søknadsbehandling

 

16:00-19:00 Middag

Etter gruppemøtene inviteres alle utvalgsmedlemmene til middag i Oslo sentrum