Program LEV VEL 2017 #innafor

Programmet for LEV VEL er klart, og nå kan du melde deg på konferansen!

PROGRAM

08.30 REGISTRERING, MINGLING OG KAFFE

Underholdning: PULSE

Konferansier: NASSIMA DZAIR

Meld deg på LEV VEL 2017 her!

 

09.00 ÅPNING (presis)

HANS CHRISTIAN LILLEHAGEN, generalsekretær i Stiftelsen Dam

KHAMSHAJINY GUNARATNAM, varaordfører i Oslo

 

09.15 ENKELTMENNESKETS BYRDE – FELLESSKAPETS LØFT

GURO ØDEGÅRD, forskningsleder for Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA: Fellesskap og forskjellighet – perspektiver på inkludering i frivilligheten

FANNY DUCKERT, professor ved Psykologisk Institutt, UIO: Stille gift. Når fellesskapet ikke inkluderer

 

09.50 GRUPPETILHØRIGHET: INKLUDERT, EKSKLUDER

NOMAN MUBASHIR, journalist i NRK: Ut av skapet og inn i varmen?

ANDERS TORP OG HILDE LANGVANN, Hjelpekilden: Folk trenger folk! Om samtalegrupper for mennesker i religiøse bruddprosesser

LUBNA MEHDI (årets forbilde) OG VIDAR SÆLE, Døveforbundet i Oslo: Minoritet i annen potens

 

10.50 PAUSE

 

11.00 PANELSAMTALE: IDENTITET OG UTENFORSKAP

Blir man sitt eget utenforskap? I hvilken grad knytter samfunnet personlighet og identitet til en persons seksuelle legning, religiøse overbevisning, etnisitet, helseutfordring eller funksjonshemming? Krever vi at en person må bli talsperson for sitt eget utenforskap? Hva gjør dette med den enkelte, og risikerer vi å miste ressurser ved å tenke på denne måten? En diskusjon rundt identitet og utenforskap.

I panelet:

Nancy Herz («skamløse arabiske jentene»), Synne Lerhol (generalsekretær i Unge Funksjonshemmede), Anette Trettebergstuen (stortingsrepresentant Ap), Sverre Fuglerud (Norges Blindeforbund) og Ali Ahmed (Interbridge)

Samtalen ledes av konferansier Nassima Dzair.

11.30 KULTURINNSLAG

ANGELICA KJOS, sanger

 

11.45 LUNSJ

Underholdning: PULSE

 

12.30 UNORMALT, NORMAL

SYNNE LERHOL, generalsekretær i Unge funksjonshemmede: Ung og funksjonshemmet – først og fremst ungdom

EMMA LOVISE LARSEN, lokallagsleder Norsk Epilepsiforbund: Emma og usynligheten

JAN GRUE, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO: Hva skyldes utenforskapet, er det fysiske barrierer eller er det normalitetsforståelser?

VIBEKE CLAUSEN OG INGRID NORDGÅRD, Den Norske Turistforening: Klart det går – funksjonshemming ingen hindring

 

14.00 PAUSE

 

14.15 PANELSAMTALE: GJØR OSS I STAND TIL Å HJELPE!

Frivilligheten er avgjørende i arbeidet med inkludering. Men hvordan kan vi ruste frivilligheten til å møte befolkningsvekst, sosiale og kulturelle ulikheter, helseutfordringer og minoriteter på en god og inkluderende måte? En diskusjon for å finne gode løsninger.

I panelet:

Tove Gundersen (generalsekretær i Rådet for psykisk helse), Tone Granaas (generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund), Lisbet Rugtvedt (generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse), Rina Mariann Hansen (byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo), James Stove Lorentzen (leder for helse- og sosialkomiteen i bystyret i Oslo).

Samtalen ledes av Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam.

14.45 AVSLUTNING

ARE KALVØ, komiker

 

15.00 SLUTT

Last ned programmet her

LEV VEL

  • Lev Vel er Stiftelsen Dams årlige fagkonferanse.
  • Konferansen inngår som et ledd i en større kampanje, som fokuserer på et overgripende tema innen helse og frivillighet.
  • Det overordnete målet med Lev Vel er å synliggjøre utfordringer, og å bidra til samfunnsendring, gjennom frivilligheten, slik at mennesker kan få bedre liv.
  • Lev Vel utformes i samarbeid med Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner, og det er et mål å synliggjøre eksisterende eller avsluttede prosjekter, i kombinasjon med eksterne fagpersoner.