Slik så det ut før pandemien satte begrensninger for hvor mange mennesker vi kunne ha tett på oss. Besøkstjenesten i Horten er likevel fast bestemt på å opprettholde gode møteplasser for eldre i kommunen. Foto: Røde Kors

Deltakelsen på turer og arrangementer for eldre har vært lavere etter mars 2020. Med tilbakemeldinger om at mange ønsker seg et aktivitetstilbud i trygge rammer, har Røde Kors i Vestfold og Telemark opprettet prosjektet «Besøkstjenesten – Ut av ensomheten».

Prosjektet har fått støtte gjennom Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre (forkortet til Aktivitetsprogrammet), som er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Stiftelsen Dam.

Opplevelser for en dag

Prosjektet går ut på å invitere eldre til en opplevelse for en dag. Her vil de hentes hjemme, få kulturopplevelser, god mat og sosialt samvær i trygge rammer. De frivillige besøksvennene er også med på turen og skal gi de eldre ekstra trygghet.

– Vi besøker også steder som de eldre har minner fra tidligere tider, det gir igjen noen fantastiske historier, forteller hun.

Prosjektleder Christina Moen understreker viktigheten av prosjektet og forteller at deltakerne som er med på disse turene aldri ville kommet seg ut av hjemmet sitt alene. Hun opplever også at flere eldre synes det er utrygt å forlate hjemmet uten at det er i følge med kjente og trygge voksne.

Blir hentet hjemme

Ved å hente de eldre hjemme, skaper det en lavere terskel for deltakelse, og en bedre kontroll på hvem man møter ved å gå ut av huset. Via sin besøksvenn kan de eldre melde seg på planlagte turer og opplevelser.

Gjennom sosiale sammenkomster, å tilbringe tid ute i naturen, dele et måltid og kanskje få seg en sittedans, håper Røde Kors å skape positive minner og forhindre ensomhet blant eldre som kan føle seg ekstra isolerte som følge av koronaepidemien.

– Det er høyt prioritert, for erfaringene med denne type arrangement gir god helse for de som deltar. Det gir også trygghet og nye vennskap, sier Moen.

Har du en god idé og ønsker å søke prosjektstøtte? Les om alle Stiftelsen Dams programmer her!

Se så hyggelig det var da vi kunne sitte tett! Bildet fra en tidligere samling i regi av Røde Kors Besøkstjeneste i Stokke. Foto: Røde Kors

Prosjektinformasjon

Program: Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre

Prosjektnavn: Besøkstjenesten – ut av ensomheten

Organisasjon: Norges Røde Kor

Sum: Kr 300.000

Prosjektleder: Christina Moen

Søknadssammendrag:

Frivillige besøksvenner ser hvordan ensomheten preger mange eldre som bor hjemme. De beskriver eldre som føler seg alene og som savner det å være en del av samfunnet rundt. De har behov for noen å ha hverdagssamtaler med.

Med å tilby hver måned en felles tur i sosiale og trygge omgivelse vil Røde Kors Besøkstjeneste dekke mange behov i den usynlige helsekrisen for eldre. En viktig målsetning er at vi når de eldre med svak økonomi, liten familie og nettverk, og som derfor har få muligheter til å komme seg ut på tur og treffe andre i samme situasjon.

«En god latter forlenger livet» sier et gammelt ordtak og det ønsker vi å oppnå gjennom 12 ulike sosiale arrangementer og turer, med oppstart november 2020.

Prosjektinformasjon