Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Digital deltagingskompetanse

Organisasjon: Kirkens SOS

Sum: Kr 700.000

Prosjektleder: Bodil Slørdal

Søknadssammendrag:

Digital deltakingskompetanse for senior frivillige er et tiltak for å fremme levekår ved styrket tilgjengelighet i krisetjenesten og økt andel senior frivillige med digital deltakingskompetanse i landets største døgnåpne krisetjeneste.

Kirkens SOS er en døgnåpen, anonym og selvmordsforebyggende krisetjeneste på telefon og internett bemannet av skolerte frivillige medarbeidere (likepersoner). En digital beredskapsmodell med kvalitetssikrede hjemmekontor har sikret fortsatt tilgang til våre tjenester etter mars. Flere av våre eldste frivillige har likevel vært forhindret fra å delta i digitale løsninger som den nye driftsmodellen forutsetter. Kirkens SOS ønsker derfor å mobilisere til økt digital deltakingskompetanse hos senior frivillige ved å tilby tettere oppfølging og tilrettelegging. Samtidig ønsker vi å synliggjøre muligheten for et frivillig bidrag for enda flere seniorer i en periode hvor denne gruppe er rammet av restriksjoner som kan begrense livskvalitet.

Pilotprosjektet er knyttet til våre senter i Trøndelag og Møre og Romsdal med målsetning om å høste erfaringer som kommer hele organisasjonen til gode. Det vil også kunne være mulig å overføre kunnskap til andre frivillige organisasjoner. Vår tidsplan tilsier at vi starter høsten 2020 med å kontakte eksisterende frivillige, kartlegge behov for tilrettelegging og planlegge rekrutteringsmateriell for målgruppen. Våren 2021 vil vi gjennomføre undervisning, utvikle relevant materiell og rekruttere nye frivillige. Høsten 2021 vil vi gjennomføre undervisning, evaluere og videreformidle våre erfaringer.

Vi har som mål å mobilisere 30 frivillige seniorer tilbake til aktivt frivillig engasjement i perioden høst 2020 og vår 2021 ved tilpasset opplæring og veiledning i digitale verktøy for frivillige i alderen fra 65. Videre vil vi rekruttere seniorer og nylige pensjonister til et nytt frivillig engasjement med målsetning om å rekruttere 25 nye frivillige over 65 år i 2021.Dette samlede verdibidraget vil kunne fremme livskvalitet for senior frivillige og styrke tilgjengeligheten for innringere og innskrivere som kontakter våre krisetjenester.

Prosjektinformasjon