Alle babyer født i perioden 1999-2016 fikk utdelt slike bodyer. Foto: LUB

Kampanjen har blitt drevet av Landsforeningen uventet barnedød, og ble startet med midler for Stiftelsen Dam. Siden 2013 ble kampanjen sponset av Barnas Hus.

Denne saken er skrevet av Landsforeningen uventet barnedød.

Kampanjens historie

Stiftelsen Dam Helse og Rehabilitering ga Informasjonskampanjen uunnværlig starthjelp i 1999, kampanjens første år. Extrastiftelsen ga midler til utvikling og trykking av skriftlig materiell som risikobrojyre for krybbedød på norsk, urdu og nord-samisk, samt en innrammet body i glass og ramme til utdeling på alle landets fødesteder og helsestasjoner.

I tillegg ga Stiftelsen Dam økonomisk støtte til en fagkonferanse for forskere og helsepersonell som utgjorde startskuddet for kampanjen. I forbindelse med markering av kampanjens 10 år, ga Stiftelsen Dam igjen støtte, denne gangen til utsendelse av nye babybodyplakater og festskrift til alle landets føde- og barselavdelinger, samt helsestasjoner.

I forbindelse med implementeringen av kampanjen har LUB holdt nærmere 50 informasjonsmøter er blitt avlagt på de ulike fødestedene i Norge. Allerede ett år inn i kampanjeperioden så man store endringer i barnets sovestilling: Mageleie som sovestilling ble redusert med 50 prosent. Årlig har det vært produsert 60.000 babybodyer.

Kampanjens kjerneelement

Kjerneelementet i kampanjen er babybodypakken med body og informasjonsfolderen «Trygt sovemiljø for spedbarnet». Denne er blitt delt ut av jordmødre og barnepleiere til nybakte foreldre på føde-eller barselavdelingen.

Babybodyen med påtrykket «denne siden opp når jeg sover» på brystet har formidlet et livsviktige budskap: La barnet sove på ryggen fra fødselen av.

En vellykket snuoperasjon

Resultatene lot ikke vente på seg. I kampanjeperioden har forekomsten av krybbedød blitt redusert fra 30-40 til 15-20 krybbedødstilfeller hvert år. Denne enestående medisinsk begivenheten ble også vitenskapelig dokumentert i det anerkjente medisinske tidsskriftet Acta Peadiatrica i 2004.

Krybbedødstallene er altså redusert med 50 prosent i kampanjeperioden takket være et unikt og godt samarbeid mellom frivillig organisasjon, helsepersonell og næringsliv.

Uunværlige samarbeidspartnere

Også kommunikasjonsmessig har kampanjen vært en suksess: Kampanjen har hatt et positivt uttrykk og et tydelig budskap. Gjennom den blide sola har LUB formidlet et alvorlig budskap. Jordmødre og barnepleiere har i alle år vært våre samarbeidspartnere på fødestuene og sykehusene. Under markeringen av kampanjens body nummer 250.000 ble verdien av babybodyen tydelig beskrevet av en av jordmødrene:

– For oss er babybodyen et hjelpemiddel i vårt eget informasjonsarbeid. Det er rørende å være til stede under denne markeringen. Vi deler ut denne babybodyen hver dag og tenker ikke på hvor viktig dette arbeidet egentlig er.

Nødvendige sponsorer

Libero var sponsor for kampanjen fram til 2012. De siste årene fram til 2012 var også Kiwi medsponsor for kampanjen. Fra 2013 ble Barnas Hus sponsor og fullfinansierte kampanjen. Denne økonomiske støtten har vært helt avgjørende for at kampanjen har kunnet pågå så lenge.

Babybodyen denne siden opp forsvinner

I 2016 avsluttes et viktig forebyggende tiltak for krybbedød i Norge. I 15 år har alle nybakte foreldre fått denne viktige babybodyen og jordmødre og barnepleiere har hatt et godt hjelpemiddel til å snakke om betydningen av barnets sovestilling.

Det som sies og praktiseres på føde- og barselavdelingene er avgjørende for hva de nybakte foreldrene gjør når de kommer hjem. LUB oppfordrer til at dette fortsatt blir et sentralt tema i samtale med de nybakte foreldrene på barsel. LUB erfarer at mange fortsatt er engstelig for krybbedød, la oss sammen sikre at nybakte foreldre er godt kjent med hva de kan gjøre for å skape et trygt sovemiljø!

Tusen takk til alle som har bidratt til at dette viktige informasjonstiltaket har eksistert i 15 år!

Prosjektinformasjon

Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Informasjonskampanjen "Denne siden opp"
Prosjekttema
Skriftlig informasjonsmateriell i informasjonskampanje
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Org.ledd
Sentralt
Prosjektleder/forsker

Trine Giving Kalstad

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
1999: kr 190 000
Startdato
01.06.1999
Sluttdato
01.06.2000
Status
Avsluttet

Sluttrapport

 • Dette prosjektet er en del av den store informasjonskampanjen ”Denne siden opp” (se også sammendrag for 1998/1/0178 og 1998/1/

  Dette prosjektet er en del av den store informasjonskampanjen ”Denne siden opp” (se også sammendrag for 1998/1/0178 og 1998/1/0182).

   

  Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om gi kommende og nybakte foreldre, samt helsepersonell, informasjon om risikofaktorer ved krybbedød. Det har tidligere vist seg at det er en positiv sammenheng mellom informasjon om risikofaktorer og nedgang i antall krybbedødstilfeller.

   

  Målet har vært å gi utfyllende, skriftlig informasjon i form av brosjyre og plakat om risikofaktorene ved krybbedød.

   

  Brosjyren og plakaten er ferdigstilte. Vi samarbeider med Statens Helsetilsyn om distribusjon av brosjyrer til helseinstitusjoner, føde- og barselavdelinger og helsestasjoner.

   

  Plakater er distribuert til føde- og barselavdelinger og også en rekke helsestasjoner.

   

  Brosjyrene har blitt tatt godt imot, og vi vet at spesielt personalet på barselavdelinger nå lettere får kommunisert risikofaktorene ved krybbedød til nevnte minoritetsgrupper.