Skjema ved ukjent ph.d.-kandidat

Ved ukjent ph.d.-kandidat skal dette skjema fylles ut og legges ved søknaden i stedet for CV.

Til Stiftelsen Dam

Dato:

Ønsket kompetanse hos ph.d.-kandidat

Skriv inn her hvilken kompetanse som kreves for å gjennomføre prosjektet.

Underskrevet med navn, tittel og arbeidssted

(Kopier teksten inn i et dokument, og last opp som vedlegg til søknaden.)