Sluttrapport Ekspress

Frist

Sluttrapporten må leveres i Damnett innen 31. desember året etter prosjektet har fått tildelt midler. Det vil ikke bli gitt noen utsettelser utover dette.

Sluttrapporten for Ekspress går direkte fra søker/prosjektleder til Stiftelsen Dam.

Innhold

Dette er en veldig enkel sluttrapportering som er selvforklarende når du som søker/prosjektleder går inn i oppgaven i Damnett.